Drogi w powiecie chełmińskim. Które idą do remontu?

Box1 Powiat chełmiński Wiadomości
W 2021 r. powiat będzie m.in. kontynuował budowę ścieżek rowerowych. Fot. nadesłane

Starostwo Powiatowe w Chełmnie inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej. W 2021 r. mieszkańcy mogą spodziewać się przebudowy kilku powiatowych dróg. Kontynuowane będą także prace związane z budową ścieżek pieszo-rowerowych. Finiszuje m.in. budowa ścieżki w Podwiesku oraz w gminie Kijewo Królewskie.

Powiat chełmiński kontynuuje inwestycje związane z budową ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka części. Realizacja pierwszej z nich ma zakończyć się pod koniec lutego 2021 r. Chodzi o 3 km ścieżki pieszo-rowerowej relacji Chełmno-Unisław w gminie Kijewo Królewskie oraz o 2,4 km ścieżki w miejscowości Podwiesk. Zadanie pochłonęło ponad 3,8 mln zł. Druga część realizowana jest na odcinku prawie 12 km w gminach Kijewo Królewskie i Unisław. Prace pochłoną łącznie 7,7 mln zł i zakończą się we wrześniu 2021 r. Ostatnia część obejmuje 2,2 km na odcinku Dorposz Szlachecki-Kijewo Królewskie. Prace w tym wypadku pochłoną 1,8 mln zł i także mają zakończyć się we wrześniu.

REKLAMA

– Zakres przedsięwzięcia, oprócz wykonania ścieżek pieszo-rowerowych, obejmuje także przebudowę istniejących zjazdów przez projektowane ścieżki oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – tłumaczy Mariusz Kalkiewicz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.

Starostwo chełmińskie ma także szerokie plany inwestycyjne na 2021 r., związane z budową lub przebudową powiatowych dróg. Przede wszystkim planowane jest wyremontowanie 4,3 km drogi powiatowej na odcinku Wabcz-Linowiec w gminach Stolno i Lisewo. Zadanie pochłonie prawie 3 mln zł, ale powiat już złożył wniosek o dofinansowanie 50 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin wykonania robót to wrzesień 2021 r.

– Wykonawca wyremontuje istniejącą nawierzchnię, uszkodzone krawędzie jezdni, skrzyżowania z drogami krajowymi, gminnymi i wewnętrznymi oraz zjazdy do posesji. Uzupełni ponadto pobocza i oczyści rowy oraz zamontuje oznakowanie pionowe i poziome, a także bariery energochłonne. Pojawi się poza tym aktywna tablica, informująca o prędkości pojazdu – wymienia Mariusz Kalkiewicz.

Planowana jest także rozbudowa drogi powiatowej relacji Unisław-Żygląd, której orientacyjny koszt to ponad 10 mln zł. Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Powiat podejmie się także wspólnych zadań drogowych z gminami. Umowy z samorządami gminnymi w tym zakresie będą podpisywane w kwietniu 2021 r. Starostwo planuje poza tym ruszyć w tym roku z procesem przebudowy mostów wraz z znajdującą się pod nimi drogą w miejscowości Dolne Wymiary.

– Opracowana została już dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla jednego z mostów. Przetarg na wykonanie projektu przebudowy drugiego mostu zostanie ogłoszony jeszcze w 2021 r. Posiadanie dokumentacji projektowej dla obu mostów jest warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania – wyjaśnia Mariusz Kalkiewicz.

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmińskiego nie tylko poprawi komfort użytkowania dróg, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *