Drogi w powiecie chełmińskim. Które idą do remontu?

Box1 Powiat chełmiński Wiadomości
W 2021 r. powiat będzie m.in. kontynuował budowę ścieżek rowerowych. Fot. nadesłane

Starostwo Powiatowe w Chełmnie inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej. W 2021 r. mieszkańcy mogą spodziewać się przebudowy kilku powiatowych dróg. Kontynuowane będą także prace związane z budową ścieżek pieszo-rowerowych. Finiszuje m.in. budowa ścieżki w Podwiesku oraz w gminie Kijewo Królewskie.

Powiat chełmiński kontynuuje inwestycje związane z budową ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka części. Realizacja pierwszej z nich ma zakończyć się pod koniec lutego 2021 r. Chodzi o 3 km ścieżki pieszo-rowerowej relacji Chełmno-Unisław w gminie Kijewo Królewskie oraz o 2,4 km ścieżki w miejscowości Podwiesk. Zadanie pochłonęło ponad 3,8 mln zł. Druga część realizowana jest na odcinku prawie 12 km w gminach Kijewo Królewskie i Unisław. Prace pochłoną łącznie 7,7 mln zł i zakończą się we wrześniu 2021 r. Ostatnia część obejmuje 2,2 km na odcinku Dorposz Szlachecki-Kijewo Królewskie. Prace w tym wypadku pochłoną 1,8 mln zł i także mają zakończyć się we wrześniu.

REKLAMA

– Zakres przedsięwzięcia, oprócz wykonania ścieżek pieszo-rowerowych, obejmuje także przebudowę istniejących zjazdów przez projektowane ścieżki oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – tłumaczy Mariusz Kalkiewicz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.

Starostwo chełmińskie ma także szerokie plany inwestycyjne na 2021 r., związane z budową lub przebudową powiatowych dróg. Przede wszystkim planowane jest wyremontowanie 4,3 km drogi powiatowej na odcinku Wabcz-Linowiec w gminach Stolno i Lisewo. Zadanie pochłonie prawie 3 mln zł, ale powiat już złożył wniosek o dofinansowanie 50 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin wykonania robót to wrzesień 2021 r.

– Wykonawca wyremontuje istniejącą nawierzchnię, uszkodzone krawędzie jezdni, skrzyżowania z drogami krajowymi, gminnymi i wewnętrznymi oraz zjazdy do posesji. Uzupełni ponadto pobocza i oczyści rowy oraz zamontuje oznakowanie pionowe i poziome, a także bariery energochłonne. Pojawi się poza tym aktywna tablica, informująca o prędkości pojazdu – wymienia Mariusz Kalkiewicz.

Planowana jest także rozbudowa drogi powiatowej relacji Unisław-Żygląd, której orientacyjny koszt to ponad 10 mln zł. Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Powiat podejmie się także wspólnych zadań drogowych z gminami. Umowy z samorządami gminnymi w tym zakresie będą podpisywane w kwietniu 2021 r. Starostwo planuje poza tym ruszyć w tym roku z procesem przebudowy mostów wraz z znajdującą się pod nimi drogą w miejscowości Dolne Wymiary.

– Opracowana została już dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla jednego z mostów. Przetarg na wykonanie projektu przebudowy drugiego mostu zostanie ogłoszony jeszcze w 2021 r. Posiadanie dokumentacji projektowej dla obu mostów jest warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania – wyjaśnia Mariusz Kalkiewicz.

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmińskiego nie tylko poprawi komfort użytkowania dróg, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.