Dom Kultury w Górsku zorganizował Europejskie Dni Dziedzictwa. I został nagrodzony

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot, nadesłane

Europejskie Dni Dziedzictwa to święto zabytków, w którym może wziąć udział każda instytucja, zajmująca się edukacją historyczno-kulturalną. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Na zakończenie organizowana jest uroczysta Gala, na której przyznawane są nagrody dla wyróżniających się organizatorów. W każdym województwie zostało wyłonionych pięciu laureatów. Jedną z nagród w naszym regionie zdobył Dom Kultury w Górsku, położonym w gminie Zławieś Wielka.

Projekt społeczno-edukacyjny Europejskie Dni Dziedzictwa został zainicjowany przed Radę Europy i Unię Europejską. Polska przystąpiła do niego w 1993 roku. Celem wydarzenia jest nie tylko promowanie dziedzictwa kulturowego, ale także akcentowanie różnorodności regionalnych, edukowanie społeczności lokalnych i rozwijanie dialogu międzykulturowego. To najstarszy program kulturalny w Europie. W tegorocznej edycji poświęcono mu dwa wrześniowe weekendy, w trakcie których w całej Polsce zorganizowano ponad 700 wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Dom Kultury w Górsku już po raz 6 wziął udział w projekcie.

REKLAMA

Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa nie byłaby możliwa bez współpracy z innymi jednostkami. Mogliśmy między innymi korzystać z sali w Centrum Edukacji Młodzieży – opowiada Renata Dobrowolska, dyrektorka Domu Kultury w Górsku.

Istotną EDD jest udostępnianie zwiedzającym zabytków i miejsc kultury. W Górsku można było odwiedzić chociażby Muzeum Multimedialne im. ks. Jerzego Popiełuszki. Najważniejszym wydarzeniem w tym okresie jest jednak Przegląd Zespołów Śpiewaczych, na którym prezentowane są utwory ludowe. Artyści występują w regionalnych strojach. Co najmniej jedna piosenka w ich repertuarze musi odnosić się do Europejskich Dni Dziedzictwa i tematu przewodniego.

W tym roku impreza odbywała się pod hasłem „Polski Splot”. Staraliśmy się nawiązywać do tegorocznego motywu EDD także poprzez imprezy towarzyszące, dlatego zorganizowaliśmy warsztaty wikliniarskie – tłumaczy Renata Dobrowolska.

Propagowanie lokalnego dziedzictwa i zachęcanie do obcowania z zabytkami realizowane jest nie tylko w formie koncertów, warsztatów czy kiermaszów, ale także imprez integracyjnych. W Górsku po zakończeniu przeglądu piosenki można wziąć udział we wspólnej zabawie tanecznej. Daje to okazję nie tylko do posłuchania regionalnej muzyki, ale także służy budowaniu więzi lokalnych i wymianie doświadczeń.

19 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podsumowująca tegoroczne EDD. Dyrektorka Domu Kultury w Górsku odebrała nagrodę dla organizatora już po raz drugi.

Nagroda jest tym bardziej cenna, że całe wydarzenie przygotowujemy własnym sumptem i finansujemy ze środków Domu Kultury. Nie mamy takich możliwości finansowych, jak większe instytucje i bardzo ciężko jest nam pozyskać środki dotacyjne, ponieważ jesteśmy instytucją samorządową – wyjaśnia Renata Dobrowolska.

Dom Kultury w Górsku w przyszłym roku także będzie brał udział w kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Dla gminnej instytucji to bardzo duża szansa, żeby zaistnieć na forum krajowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *