Dokładamy wszelkich starań [WYWIAD]

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

O sytuacji epidemicznej w powiecie chełmińskim rozmawiamy ze Zdzisławem Gamańskim, starostą chełmińskim.

Z jakimi problemami epidemicznymi boryka się powiat chełmiński?

REKLAMA

Największym wyzwaniem jest zabezpieczenie takich jednostek jak DPS-y, domy dziecka i przede wszystkim szpital powiatowy, który jest na pierwszej linii walki z pandemią. W tym celu powiat przeznaczył dodatkowe środki dla szpitala w wysokości ok. 450 tys. zł na zakup potrzebnego sprzętu specjalistycznego oraz na instalację tzw. tlenowni, która w pełni zabezpieczy zapotrzebowanie na niezbędny tlen dla pacjentów wymagających wspomagania oddychania. Dodatkowo przekazano 300 tys. zł w formie pożyczki na bieżące funkcjonowanie szpitala.

No właśnie, a jak sytuacja epidemiczna wygląda w jednostkach podległych powiatowi?

Na cztery funkcjonujące w powiecie placówki opiekuńczo-wychowawcze dwie przechodziły tygodniowe okresy kwarantanny, wymagające całkowitej izolacji wychowanków i kadry. Podobne sytuacje miały i mają miejsce w rodzinach zastępczych. System instytucjonalnej pieczy zastępczej i DPS-y są na bieżąco zaopatrywane w środki ochrony osobistej. Co do zakażeń, to w DPS-ie w Mgoszczu występowały pojedyncze zakażenia wśród kadry, trudniejsza sytuacja panuje w DPS-ie w Chełmnie. Kadra chełmińskiego ośrodka musi pracować na zasadach rotacyjnych, a część z pracowników wciąż przebywa na kwarantannie. Pracownicy naszych jednostek robią jednak wszystko, aby zminimalizować ryzyko zakażenia mieszkańców czy wychowanków. Trzeba podkreślić, że zakażenia w powiecie chełmińskim nie osiągają takiej skali, jak w innych regionach.

Prowadzenie wcześniej zaplanowanych inwestycji także jest wyzwaniem w obecnych czasach?

Oczywiście, realizacja inwestycji w czasie pandemii jest utrudniona, głównie z uwagi na problemy, z jakimi borykają się wykonawcy. Zarząd powiatu dokłada jednak wszelkich starań, aby inwestycje były realizowane zgodnie z planem i z pozytywnym skutkiem. Trzeba jednak mieć na uwadze, że generalne spowolnienie gospodarki wpłynie na pogorszenie sytuacji budżetu powiatu ze względu na spadek dochodów. Na dziś jednak trudno przesądzać, jak poważne będzie to obniżenie dochodów i jak realnie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w przyszłości.

Epidemia jednak negatywnie oddziałuje nie tylko na przedsiębiorców, ale także na seniorów i osoby niesamodzielne. Czy powiat oferuje wsparcie dla takich osób?

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym, w takich przypadkach większość odpowiedzialności spoczywa na barkach samorządów gminnych oraz podległych im ośrodków pomocy społecznej. Starostwo nie wykonuje żadnych bezpośrednich działań pomocowych. Staramy się jednak wspierać gminy w ich działaniach, m.in. koordynując dostawy środków ochrony osobistej, w czym wspiera nas m.in. Powiatowa Straż Pożarna. Organizowaliśmy również pomoc żołnierzy WOT, miejsce kwarantanny zbiorowej dla uczniów powracających z Hiszpanii w Zespole Szkół w Grubnie, dokonywaliśmy zakupów sprzętu odkażającego. Wiemy również, że pracownicy ośrodków pomocy starają się docierać do wszystkich potrzebujących osób z terenu powiatu. Najlepszym tego przykładem jest PCPR w Chełmnie, które w ramach unijnych projektów zakupiło środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz sprzęty elektroniczne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wszyscy staramy się, jak tylko możemy.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *