Dofinansowanie na odbiór odpadów

Powiat chełmiński
Fot. Łukasz Piecyk

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. O udział w programie stara się gmina Lisewo, która przyjmuje wnioski od rolników do 19 listopada.

Program dotyczy odbioru odpadów rolniczych. Zainteresowani, posiadający odpady w postaci folii rolniczych, siatek i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i worków typu Big Bag, powinni złożyć wypełniony formularz wniosku, dostępny na stronie internetowej gminy Lisewo. Trzeba to zrobić do 19 listopada, w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo. Formularze złożone po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

REKLAMA

Samo złożenie wniosku nie gwarantuje jednak przyznania dofinansowania, pokrywającego 100 proc. kosztów poniesionych na rzecz usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Jego dokładna wysokość będzie znana dopiero po przyznaniu dotacji, jednak maksymalna kwota do 1 tony odpadów nie będzie mogła przekroczyć 500 zł. Jeśli wysokość dofinansowania będzie inna niż rzeczywiste koszty odbioru odpadów, różnicą zostaną obciążeni ich właściciele. Firma zajmująca się odbiorem nie jest jeszcze znana. Dopiero po jej wyłonieniu znany będzie koszt usługi.

Rolnicy, którzy wezmą udział w programie, będą musieli samodzielnie dostarczyć odpady na miejsce wskazane przez gminę, w odpowiednim terminie. Oznacza to, że koszty zbierania odpadów bezpośrednio od rolników nie będą pokrywane. 

To, czy program będzie realizowany, zależne jest od tego, czy gminie uda się uzyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina ma czas na złożenie wniosku do 20 grudnia, jednak mieszkańcy powinni pamiętać, że dla nich termin mija już 19 listopada. Celem programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.


Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *