Dochody i wydatki toruńskich gmin, czyli ile i na co?

Powiat toruński Wiadomości
fot. Pixabay

Budżet to podstawa gospodarki finansowej gminy. Jego projekt opracowywany jest przez wójta i musi zostać przedłożony Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwała budżetowa powinna natomiast zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnych przypadkach maksymalnie do 31 stycznia.

Miasto Chełmża uporało się już z tym zadaniem. Dochody ustalone zostały na poziomie około 80 mln zł. To znacznie więcej niż w zeszłym roku. Chełmża w 2020 r. planuje wydać 88 mln zł. Deficyt zostanie pokryty głównie przez kredyty i pożyczki. Najwięcej funduszy zostanie przekazanych na kontynuowanie modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowę sali gimnastycznej przy SP nr 5 i Zespole Szkół oraz termomodernizację i roboty konserwatorskie w ratuszu. 

REKLAMA

Inwestycje pochłoną około 28 proc. budżetu. To bardzo wysoki wskaźnik. Życzyłbym sobie, żeby każdy rok był taki – mówi Jerzy Czerwiński, burmistrz Chełmży.

W budżecie gminy Chełmża dochody w tym roku wyniosą 45,5 mln zł. Wydatki samorządu ukształtują się na poziomie około 49 mln zł. Gmina Chełmża, jako jedna z nielicznych, planuje w tym roku mniejsze wydatki niż w 2019 r. 

Powodem takiego podejścia jest narastający brak zbilansowania wydatków na oświatę gminną, których koszt nie znajduje pokrycia w subwencji oświatowej – informuje Kazimierz Bober, zastępca wójta gminy Chełmża.

Większość inwestycji w gminie Chełmża pokryją środki unijne. Aż 55 proc. z nich będzie dotyczyć infrastruktury drogowej. Poza tym planowana jest termomodernizacja budynku po gimnazjum w Głuchowie czy budowa przedszkola w Strużalu.

Dochody w gminie Łubianka zostały zaplanowane na poziomie około 44,5 mln zł. Warto zwrócić uwagę na deficyt budżetu gminy, który w zeszłym roku wynosił ponad 1 mln zł, a w bieżącym to zaledwie 145 tys. zł. Samorząd przewiduje przebudowę ośmiu ulic w Zamku Bierzgłowskim, Łubiance i Pigży. 

Do tego planujemy modernizację szkół w Warszewicach i Wybczu, poprawę jakości dostaw wody oraz budowę punktu zlewnego ścieków w Przecznie – mówi Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka.

Dochód w gminie Łysomice zwiększył się z 50,5 mln zł do 62,5 mln zł. Dużą część z 73,5 mln zł na wydatki pochłonie zakończenie budowy nowego ośrodka zdrowia w Łysomicach oraz rozbudowa sali gimnastycznej SP w Ostaszewie.

Każda z tych inwestycji opiewa na kwotę około 10 mln zł – dodaje Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice.

Dochody i wydatki wzrosły także w Złejwsi Wielkiej i na 2020 r. wynoszą odpowiednio 70 mln zł i 78 mln zł. Co znalazło się w planach inwestycyjnych?

Dokończenie budowy szkoły w Przysieku, poprowadzenie kanalizacji w Łążynie i drugi etap generalnego remontu Zakładu Usług Komunalnych – wymienia Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka.

Lubicki budżet w 2020 r. wzrósł do niemal 119 mln zł, a wydatki do 121 mln zł. Najwięcej pochłonie modernizacja dróg gminnych i kanalizacji. Znaczna część środków zostanie przekazana na rewitalizację Lubicza Górnego i budowę ścieżek rowerowych. Nad przegłosowaniem uchwały budżetowej radni pochylili się już po zamknięciu tego wydania „Poza Toruń”.

Największe powiększenie budżetu spośród wszystkich gmin powiatu toruńskiego zanotowała gmina Obrowo. Dochody wzrosły z 75 mln zł do ponad 93 mln zł. Wprost proporcjonalnie wzrosły również wydatki. Deficyt w tym roku będzie mniejszy o zaledwie 200 tys. zł. Mieszkańcy w ramach wydatków majątkowych mogą jednak liczyć na realizację licznych inwestycji.

Planujemy termomodernizację szkoły w Obrowie, założenie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, budowę drogi w Szembekowie, dokończenie budowy zaplecza sportowego w Głogowie i adaptację budynku w Sąsiecznie na świetlicę wiejską – tłumaczy Joanna Faleńska, skarbnik gminy Obrowo.

Duże wzrosty wydatków planowane są także w gminie Czernikowo. W zeszłym roku wyniosły 40 mln zł, a w 2020 r. kwota ta powiększy się do 57 mln zł. W 2019 r. gmina Czernikowo zanotowała nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 3 mln zł. Niestety, w tym roku nie udało się tego powtórzyć.

Na inwestycje przeznaczymy ponad 12 mln zł. Powstanie m.in. żłobek w Czernikowie. Przebudujemy także dwie drogi gminne i zmodernizujemy oświetlenie uliczne – wyjaśnia Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo.

Wielka Nieszawka z kolei planuje wydać 39 mln zł przy dochodach niewiele ponad 31,5 mln zł. Gmina nie zamierza jednak walczyć z deficytem kredytami i pożyczkami. Dziura budżetowa zostanie pokryta przez nadwyżki z lat ubiegłych. Ponad 1 mln zł przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dużo środków pochłonie także budowa drogi rowerowej z Małej Nieszawki do Cierpic oraz kontynuacja budowy Centrum Społeczno-Kulturalnego.

Na koniec warto bliżej przyjrzeć się budżetowi powiatu toruńskiego. Wpłynie do niego prawie 130 mln zł, a wydatki planowane są na poziomie niemal 135 mln zł. Rozpocznie szereg nowych inwestycji, takich jak m.in. likwidacja barier transportowych w DPS-ach w Browinie i Pigży, budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach czy modernizacja warsztatów szkolnych w CKU w Bronowie. Zadłużenie powiatu dojdzie do niemal 7,5 mln zł, ale w perspektywie najbliższych czterech lat planowany jest jego spadek do 1 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *