Do Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie trafiło 20 tabletów [ZDJĘCIA]

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. nadesłane

Powiat chełmiński dokonał zakupu 20 tabletów w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Udało się na ten cel uzyskać dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. Sprzęt został przekazany szkołom przez starostę chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego.

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020. Chodzi o oś priorytetową „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” i działanie „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Umowę na udział w programie starostwo chełmińskie podpisało 21 kwietnia. Zgodnie z warunkami umowy powiat otrzymał 80 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu, z czego 100 proc. pochodzi z budżetu UE. W połowie czerwca udało się zakupić 20 tabletów, które staną się istotnym wsparciem dla nauki zdalnej. Przedmiotowy projekt zakłada także zakup laptopów dla szkół. Wsparcie w ramach „Zdalnej Szkoły” to jedno z narzędzi mających przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i umożliwiać bardziej efektywną realizację formuły kształcenia na odległość. Pozwoli to eliminować różnice terytorialne w dostępie do internetu i wyrównywać szanse.

REKLAMA

20 zakupionych tabletów trafiło do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie. Sprzęt zostanie użyczony uczniom najbardziej potrzebującym, nieposiadającym sprzętu, który umożliwiłby im udział w zdalnych lekcjach. Tablety będą wykorzystywane nie tylko w związku z panującą sytuacją epidemiczną, ale także z powodzeniem będzie można z nich korzystać po zakończeniu pandemii.

Docelowo kolejny sprzęt trafi także do Zespołu Szkół w Grubnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *