Dlaczego wykonujemy przeglądy i legalizacje hydrantów?

Materiały partnera Wiadomości

Hydranty są ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Dostarczają one środek gaśniczy (wodę) do miejsc w budynku, w których powstał lub rozprzestrzenia się pożar.

Regularna inspekcja i serwisowanie hydrantów może pomóc w zapewnieniu, że będą one funkcjonować prawidłowo i nie zatkają się śmieciami, co mogłoby uniemożliwić wodzie dotarcie do tych miejsc w budynku, gdzie jest potrzebna.

REKLAMA

Inspekcje przeprowadza się, aby upewnić się, że hydrant działa prawidłowo. I że nie było przy nim żadnych ingerencji.

– Inspekcje przeprowadza się, aby upewnić się, że hydrant funkcjonuje prawidłowo i nie był naruszany.

– Podczas inspekcji przeprowadza się próbę ciśnieniową na zaworze zewnętrznym hydrantu w celu upewnienia się, że nie ma wycieku. Może to również wykryć, czy ktoś usunął lub poluzował jakiekolwiek części z zaworu.

– Następnie można przeprowadzić próbę szczelności, która polega na sprawdzeniu szczelności poprzez naniesienie lekkiego płynu na oba końce rury odcinkowej zamocowanej ciasno nad dyszą wylotową, zamykając jeden koniec i otwierając drugi w odstępach czasu, aż przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza. Jeśli to wykaże nieszczelności, oznacza to, że coś mogło zostać przemieszczone lub poluzowane podczas przeprowadzania kontroli.

– Na koniec przeprowadza się test funkcjonalny, podczas którego hydrant zostaje otwarty, aby sprawdzić, czy dostarcza wodę.

– Kontrola wizualna hydrantów powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. Aby upewnić się, że nikt nie manipuluje przy nich i że są w dobrym stanie technicznym. Hydranty odgrywają ważną rolę w sytuacjach awaryjnych jako środki gaśnicze (woda). Muszą być prawidłowo zainstalowane i regularnie kontrolowane, aby ich wydajność w sytuacjach awaryjnych była jak najlepsza. Podczas instalacji lub kontroli tych zaworów niektóre części mogą się poluzować, lub odłączyć, co może prowadzić do wycieku. Dlatego należy regularnie przeprowadzać inspekcje, aby sprawdzić, czy nie ma takich problemów. Inspekcje mogą również wykryć manipulacje, takie jak poluzowanie elementów zaworu. Inspekcja obejmuje również kontrolę wzrokową obszaru, aby upewnić się, że nikt nie manipuluje przy nim.

Legalizacja jest wymagana przez prawo, aby wóz strażacki mógł jej używać w sytuacjach awaryjnych. 

Inspektorzy upewniają się również, że natężenie przepływu wody wypływającej z tych zaworów spełnia normy określone w przepisach Muszą one być w stanie zapewnić minimalną ilość wody przez co najmniej 90 minut w sytuacji awaryjnej.

Podczas kontroli należy jak najszybciej zająć się wszelkimi problemami związanymi z elementami zaworu lub jego położeniem, aby mógł on zachować sprawność, gdy jest najbardziej potrzebny. Takie kontrole mogą prowadzić do napraw, jeśli problemy zostaną wykryte, ale w gorszym przypadku konieczna będzie instalacja nowych zaworów.

Hydranty mogą być używane jako awaryjne źródło wody w przypadku klęski żywiołowej lub innej sytuacji awaryjnej.

Hydranty powinny być okresowo sprawdzane i legalizowane, aby zapewnić, że są gotowe do użycia w sytuacjach awaryjnych.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować utratą środków bezpieczeństwa, dlatego też kontrole i legalizacje hydrantów mają miejsce przy każdej zmianie w firmie (np. wymiana pracowników).

Przy dzisiejszym zaawansowaniu technologicznym i automatyzacji operacji, nie ma potrzeby fizycznego wykonywania inspekcji hydrantu.

Kontrole i legalizacje pomagają zapewnić bezpieczeństwo zarówno strażakom, jak i obywatelom.

– Inspekcje zapewniają, że hydranty działają prawidłowo i są w stanie dostarczać wodę w razie potrzeby. Legalizacje potwierdzają funkcjonowanie tych zaworów w przypadku, gdyby doszło do pożaru, czy to w wyniku inspekcji, czy nie.

– Ważne jest, aby strażacy mieli dostęp do czystej wody, ponieważ wysokie temperatury mogą sprawić, że woda z hydrantów będzie niebezpieczna.

Akapit podsumowujący:

Być może nie myślisz o tym zbyt często, ale hydranty przeciwpożarowe są integralną częścią twojej społeczności. Stanowią one źródło wody awaryjnej, która może być używana w przypadku klęsk żywiołowych lub innych sytuacji awaryjnych. Jeśli mieszkasz w pobliżu jednego z nich i nigdy wcześniej ich nie widziałeś, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały zainstalowane tuż przed Twoim domem przez miejscowych strażaków, którzy poświęcili czas na sprawdzenie i zalegalizowanie hydrantu do użytku w czasach, gdy najbardziej potrzebujemy pomocy.

Jeżeli potrzebujesz usług związanych z legalizacją lub przeglądem hydrantów to koniecznie sprawdź co ma do zaoferowania firma Askarprotect.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie: askarprotect.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.