Dla każdego coś dobrego. Kluby dziecięce i domy seniora w gminie Unisław

Box2 Wiadomości
Fot. Pixabay

Od 1 marca w gminie Unisław ruszył nowy Klub Dziecięcy. Dzięki udostępnieniu przez gminę pomieszczeń i środkom unijnym udało się zorganizować opiekę dla 24 najmłodszych mieszkańców gminy. Na wsparcie mogą liczyć także seniorzy, rekrutując się do Dziennego Domu Pobytu, który ruszy już na początku kwietnia. 

Pierwszy Klub Dziecięcy w Unisławiu, „Miś i Margolcia”, został utworzony w 2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z gminą Unisław i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Bydgoszczy. 24 miejsca dla dzieci w wieku 1-3 lat udało się utworzyć dzięki funduszom unijnym. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy rodziców lub stworzenie możliwości utrzymania przez nich dotychczasowego zatrudnienia. 

REKLAMA

– Początkowo nie udało nam się zebrać pełnej grupy dzieci. Wnioskowaliśmy w związku z tym o rozszerzenie grupy docelowej i ostatecznie projekt został skierowany nie tylko do rodziców z gminy Unisław, ale także z całego województwa kujawsko-pomorskiego – opowiada Agnieszka Góral, koordynatorka projektu. 

Po zmianie kryteriów naboru zainteresowanie opieką nad dziećmi w unisławskim Klubie Dziecięcym znacząco wzrosło. Na tyle, że zdecydowano się na uruchomienie kolejnego projektu unijnego, pozwalającego na stworzenie drugiego w gminie Klubu Dziecięcego. Nowa placówka, „Ekoludki”, ruszyła 1 marca. Utworzono w niej także 24 miejsca dla dzieci. W tym wypadku organem prowadzącym jest Unisławska Spółdzielnia Socjalna UNI-ZIEL, a projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Unisław. Wkładem gminy Unisław do projektu jest udostępnienie pomieszczeń lokalowych.

– Celem projektu w tym wypadku także jest pomoc rodzicom bądź opiekunom w znalezieniu lub utrzymaniu miejsca pracy – dodaje Agnieszka Góral. – Otrzymane środki unijne zostały wykorzystane na adaptację pomieszczeń zgodnie z przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy w unisławskich Klubach Dziecięcych mogą liczyć nie tylko na zajęcia opiekuńcze, ale także aktywizacyjne, prowadzone za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi.

– Staramy się zapewniać dzieciom różnorodne zabawy aktywizujące i integrujące, głównie opierające się na metodach sensorycznych, czyli z wykorzystaniem zmysłów. Wykorzystujemy także zabawki interaktywne. Dzieci są uśmiechnięte, a rodzice czują, że ich pociechy są w dobrych rękach – mówi Agnieszka Góral.

Gmina Unisław dba nie tylko o swoich najmłodszych mieszkańców, ale także o tych starszych, oferując wsparcie szerokiemu gronu odbiorców. Seniorzy z gminy Unisław od 1 kwietnia będą mogli skorzystać z oferty kolejnego, trzeciego już, Dziennego Domu Pobytu Seniora. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, które na realizację projektu pozyskało środki z funduszy unijnych. Partnerem projektu także i w tym wypadku została gmina Unisław. 

– W placówce zatrudnione zostaną dwie opiekunki, rehabilitantka oraz animator. Seniorzy mogą liczyć na kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego i integrację z innymi uczestnikami. Planujemy m.in. zajęcia manualne, taneczne, a także organizację wydarzeń kulturalnych i wycieczek. Zapewnimy też opiekę pielęgniarki i psychologa – tłumaczy Alicja Adryan, koordynatorka projektu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Dziennego Domu Pobytu Seniora można znaleźć na stronie gminy www.unislaw.pl.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.