Czas wielkich inwestycji. 30 lat samorządu w Łysomicach

Box1 Łysomice Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Misją łysomickiego samorządu przez te wszystkie lata było wspieranie rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami samorządowymi. „Gmina Łysomice poszła bardzo mocno do przodu”, mówią mieszkańcy.

Formalnym początkiem samorządności w Polsce jest dzień 27 maja 1990 r., kiedy odbyły się pierwsze – w pełni wolne – wybory samorządowe.

REKLAMA

Po raz pierwszy samorząd był bliżej obywatela i jego potrzeb, pełniąc wobec niego rolę służebną – podkreśla Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice. – Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom, którzy zyskali możliwość decydowania i współtworzenia swojego najbliższego otoczenia.

Obywatele odzyskali możliwość decydowania o najbardziej istotnych sprawach dla swojej gminy. W efekcie zaczęli brać czynny udział w budowaniu małej ojczyzny.

Czujemy, że mamy wpływ na to, co dzieje się w gminie – mówi Anna Cieplak, mieszkanka gminy Łysomice. – Nasza lokalna społeczność jest dzięki temu bardzo mocno zintegrowana.

Samorząd lokalny zyskiwał na przestrzeni ostatnich lat na znaczeniu i poszerzał możliwości swojego działania. Dowodem tego są zmiany, jakie zaszły w gminie Łysomice. 

Przez 30 lat wiele zmieniło się w gminie Łysomice. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji, a co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców – mówi Piotr Kowal.

Gmina uznawana jest obecnie za jedną z najbardziej rozwojowych w powiecie toruńskim.

Można wyróżnić dwa etapy rozwoju gminy. Pierwszy etap to stopniowy rozwój gminy w latach 1990-2004, a drugi etap to już intensywny rozwój, na który wpływ miały pozyskiwane środki unijne i rozwój przemysłu – tłumaczy Krzysztof Sulecki z Urzędu Gminy Łysomice.

Gmina zainwestowała w rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i stworzyła bezpieczny system zaopatrzenia ludności w wodę, bazujący w chwili obecnej na dwóch stacjach uzdatniania. Zadbano także o estetykę gminy, przebudowując budynek urzędu, modernizując remizy i świetlice wiejskie czy instalując iluminacje na obiektach sakralnych. Cały czas powstają nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Rozwój sieci drogowej przyspieszył zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Gmina podejmuje się także zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy za największy sukces gminy uznają jednak zmodernizowanie budynków szkolnych.

Piękna szkoła jest zdecydowanie w czołówce sukcesów gminy. Wysoki poziom nauczania to nasza przyszłość, od tego zależy późniejszy rozwój gminy i nasz samorząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę – mówi Marek Komuda, mieszkaniec gminy i wieloletni pracownik urzędu.

Obiekty zostały nie tylko wyremontowane, ale także zyskały nowe wyposażenie i sale gimnastyczne. Stworzono także nowoczesną bazę przedszkolną. Kontrast pomiędzy tym, co było, a stanem obecnym jest widoczny dla każdego z mieszkańców.

Baza dydaktyczna w naszej gminie jest prężnie rozwijana. To bardzo istotne, bo to w dzieciach jest nasza przyszłość – dodaje Anna Cieplak.

Pojawiły się także boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne i ścieżki edukacyjne wokół parków i jeziora. Gmina na tym nie poprzestała. W najbliższym czasie do użytku mieszkańców zostanie oddany nowoczesny ośrodek zdrowia.

Udało nam się wykreować wizerunek gminy jako miejsca o wysokim poziomie jakości życia mieszkańców, przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjnego pod względem turystycznym – podsumowuje Piotr Kowal.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *