Czas na ośrodek w Górsku. Będzie oszczędniej

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. nadesłane

Ośrodek zdrowia w Górsku jeszcze w tym roku zyska nowy wygląd. To ostatnia z gminnych inwestycji termomodernizacyjnych, wspieranych środkami unijnymi.

Większość budynków publicznych w gminie Zławieś Wielka przeszła już termomodernizację. Teraz przyszedł czas na ośrodek zdrowia w Górsku. Wykonawca zaczął już pierwsze prace. Inwestycja planowo powinna zakończyć się w sierpniu. – To nie tylko ograniczenie wydatków, ale też dbałość o środowisko – podkreśla Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

REKLAMA

Projekt „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku” to inwestycja, która będzie dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 18 lutego. Wsparcie unijne w wysokości 166,4 tys. zł zostanie przekazane w formie zaliczki i refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu. Koszty kwalifikowane opiewają na kwotę prawie 208 tys. zł, natomiast całkowity koszt inwestycji to 255,7 tys. zł. Gmina ze środków własnych dołoży 89 tys. zł.

Umowa z wykonawcą została podpisana 23 kwietnia. Realizacji zadania podjęła się toruńska firma Mariusza Suleckiego. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania zadania do sierpnia 2020 r. za kwotę 148,5 tys. zł. Zadanie będzie polegało na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropodachu, a także na wykonaniu nowej elewacji. Konieczne będzie także wykonanie prac towarzyszących, takich jak obróbki blacharskie. Dodatkowo zamontowane zostaną instalacja odgromowa, rynny, kosze i rury spustowe oraz opaska dookoła budynku. Zadanie obejmie także remont daszków i kominów, ukrycie przewodów instalacyjnych, wymianę opraw oświetleniowych, odnowienie elementów metalowych (m.in. krat, balustrad i poręczy) i wykonanie krat wentylacyjnych. Pacjenci ośrodka zdrowia mogą także spodziewać się remontu schodów przy wejściu głównym i podestu przy wejściu bocznym. Wykonawca wyremontuje także zjazd do piwnicy i zamontuje nową bramę garażową.

– To ostatnia realizacja inwestycji na terenie gminy Zławieś Wielka, wspierana środkami unijnymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zaznacza Krzysztof Rak. – Realizacja projektu pozwoli z jednej strony zwiększyć efektywność energetyczną budynku i tym samym obniżyć koszty eksploatacji, a z drugiej zmniejszyć emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

W ubiegłych latach prace termomodernizacyjne były wykonywane w budynkach Szkoły Podstawowej w Łążynie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie. Polegały m.in. na docieplaniu elewacji, przegród, stropów i dachów.

– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej to nie tylko ograniczenie wydatków i dbałość o środowisko naturalne, ale też kompleksowy remont, często przez wiele lat niewykonywany, odkładany na późniejszy czas z powodu braku środków. Dzięki inwestycjom budynki zyskają nowoczesny wygląd, stając się jeszcze przyjaźniejszymi dla mieszkańców – dodaje Krzysztof Rak.

Włodarze podkreślają, że realizacja projektów termomodernizacyjnych na terenie gminy nie byłaby możliwa bez wsparcia unijnego. Łącznie wyniosło ono ponad 1,9 mln zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.