Co zmieniło się na drogach powiatowych w minionym roku? PZD podsumowuje swoje działania

Box2 Powiat toruński Wiadomości
fot. PZD w Toruniu

Nowe drogi rowerowe, przebudowane i wyremontowane drogi powiatowe, a także całoroczne bieżące utrzymanie dróg na terenie powiatu toruńskiego – takie działania realizował Powiatowy Zarząd Dróg w 2021 roku.

W minionym roku przebudowano i wyremontowano ponad 9 km dróg powiatowych i wybudowano prawie 9 km nowych odcinków ścieżek rowerowych. Realizacja tych inwestycji kosztowała 12,5 mln złotych. Korzystano z dofinansowań ze środków zewnętrznych, takich jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20 czy też Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Istotny był też wkład własny powiatu oraz poszczególnych gmin.

REKLAMA

Prowadzono również prace związane z naprawami nawierzchni dróg powiatowych, chodników oraz innych elementów infrastruktury drogowej, w tym: przepustów, rowów przydrożnych czy wyrw w poboczach. Przez cały rok dbano o bezpieczeństwo użytkowników dróg, kierowców, pieszych i rowerzystów. Montowano znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odnawiano oznakowanie poziome.

Wśród najważniejszych inwestycji, jakie wykonano w zeszłym roku, wymienić można budowę ścieżki rowerowej Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny (długość 4,23 km, wartość robót 2 781 963,32 zł.), przebudowę drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec (wartość prac 2 170 494,73 zł.) czy też remont drogi powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II (wartość prac 1 028 279,39 zł.)

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *