Co z przejazdem w Papowie Toruńskim – Osiekach? Szykują się zmiany

Box2 Łysomice Wiadomości
Fot. nadesłane

Coraz większa liczba kolizji i wypadków, w tym także śmiertelnych. Tak wygląda rzeczywistość na przejeździe w Papowie Toruńskim – Osiekach. Gmina Łysomice od lat zabiega u PKL S.A. i GDDKiA o przebudowę przejazdu kolejowego. Tym razem jest szansa na rozpoczęcie tej długo wyczekiwanej inwestycji. Co wiemy o jej szczegółach? 

Wyjazd z ul. Leśnej w Papowie Toruńskim – Osiekach przez torowisko na DK91 jest bardzo niebezpieczny i stwarza wiele zagrożeń. Od lat dochodzi tam do licznych wypadków, także – niestety – śmiertelnych. Ostatni miał miejsce na początku grudnia 2020 r. na przejeździe kolejowo-drogowym, kiedy to zginął 60-letni mieszkaniec Torunia. Gmina jest świadoma problemu i od wielu lat apeluje do PKL oraz GDDKiA o przebudowę przejazdu.

REKLAMA

– Na przestrzeni minionych lat wystosowałem w tej sprawie, w imieniu swoim i mieszkańców, liczne propozycje współpracy, uwagi, petycje i pisma. Wnioskowałem przede wszystkim o poszerzenie wyjazdu przez torowisko oraz skomunikowanie ruchu pieszych z ul. Leśnej przez torowisko do istniejących przystanków po obu stronach DK91, czyli o zainstalowanie sygnalizacji świetlnych i zbudowanie przejść dla pieszych – wymienia Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice. – Wnioskowaliśmy także, aby drogę serwisową od ul. Leśnej w Papowie Toruńskim – Osiekach doprowadzić do ul. Kociewskiej w Toruniu. Co więcej, byliśmy gotowi pokryć koszty tej inwestycji w granicach administracyjnych gminy.

Pisma dotyczyły także połączenia ścieżki rowerowej z Łysomic w kierunku Torunia oraz uwzględnienia projektu przejścia dla pieszych i rowerzystów na wysokości firmy Neuca.

– Niestety, wielokrotne rozmowy z PLK oraz GDDKiA nie przynosiły konkretnych decyzji dotyczących wzajemnej współpracy – dodaje wójt Piotr Kowal. – Problemem był również brak współpracy między PKL a GDDKiA, która w odpowiedzi na pisma informowała, że w najbliższej perspektywie nie planuje robót w przedmiotowym obszarze.

Gmina nie zaprzestała jednak walki o przebudowę problematycznego przejazdu. Zaraz po ogłoszeniu Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej samorząd gminny zawnioskował do Ministerstwa Infrastruktury o uwzględnienie tego przejazdu publicznego jako skrzyżowania dróg krajowej z gminną z jednoczesną jego przebudową oraz nadanie temu zadaniu statusu priorytetowego ze względu na coraz większą liczbę kolizji i wypadków w tym miejscu. Gmina wreszcie doczekała się pozytywnej odpowiedzi GDDKiA.

– GDDKiA poinformowała, że przebudowa przejazdu w Papowie Toruńskim – Osiekach została ujęta w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Zostanie ona zrealizowana w ramach rozbudowy DK91 na odcinku Toruń – Łysomice. Plany zakładają, zgodnie z pismem otrzymanym z GDDKiA, rozbudowę DK91 do przekroju 2×2 oraz przebudowę dwóch skrzyżowań, w tym skrzyżowania ul. Leśnej z drogą krajową, z wydzieleniem pasów dla skręcających w lewo – informuje wójt Piotr Kowal.

W chwili obecnej trwają procedury uzgadniania szczegółów rewitalizacji linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża. Gmina Łysomice będzie informować mieszkańców na bieżąco o postępach prac.

Tagged

1 thought on “Co z przejazdem w Papowie Toruńskim – Osiekach? Szykują się zmiany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.