Chłop potęgą jest i basta. Od(nowa)

Felietony i opinie Wiadomości

Dożynki za nami. Rok gospodarczy dobiegł końca. I od razu rozpoczęły się pierwsze prace pod przyszłe żniwa. Od nowa przygotowanie pola, zasiewy i drżenie o to, co przyniesie aura. Możesz, chłopie, zrobić wszystko, co tylko możliwe, a i tak nie będziesz nigdy pewny, jaki zbierzesz plon. Ty to wiesz, ale wiele osób nie ma o tym pojęcia i uważa, że życie rolnika to sielanka. Potrzebna nam jest odnowa społecznego myślenia o pracy rolnika, o roli rolnictwa w naszym życiu gospodarczym i społecznym.

Pełny obraz naszego rolnictwa uzyskamy po zakończeniu Powszechnego Spisu Rolnego. Spiszmy się rzetelnie. To da nam wiedzę na temat aktualnego stanu. Te dane są niezbędne do dalszego planowania, do szukania najlepszych rozwiązań. Zobaczymy też, jak się zmienia polska wieś i polskie rolnictwo od poprzedniego spisu. A zmienia się bardzo. Systematycznie rośnie wartość produkcji rolnej. Dobrze radzimy sobie w międzynarodowej konkurencji, co widać po wynikach handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi.

REKLAMA

Jest oczywiście wiele zagrożeń, ale też i możliwości. Jedną z nich jest renesans ziemniaka. Ta niegdyś bardzo popularna u nas uprawa ma nową szansę. Śmiem twierdzić, że Polska znów będzie ziemniaczaną potęgą.

Od dwóch lat prowadzimy „Program dla polskiego ziemniaka”, w ramach którego przygotowano szybki test na wykrywanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. To niezwykle ważne, jeśli chcemy, a chcemy, mieć dostęp dla naszych ziemniaków do rynku europejskiego. Mamy bardzo dobre warunki glebowe i klimatyczne do uprawy tej rośliny, a teraz jeszcze możliwości zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Wykorzystajmy to i wróćmy na czołowe miejsce w produkcji ziemniaka.

Ale żadna produkcja nie będzie się rozwijała, jeżeli nie przeciwstawimy się próbom zmiany wsi na siedliskowe osiedla przez, na szczęście nielicznych jeszcze, orędowników takiego pomysłu. Ludzie z miasta, którzy przenoszą się na wieś, muszą pamiętać, że wieś jest przede wszystkim miejscem produkcji rolnej, a więc miejscem uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Jan Krzysztof Ardanowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *