Chłop potęgą jest i basta [FELIETON]

Felietony i opinie
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa

Wsparcie wsi nie dotyczy tylko rolnictwa. Wieś korzysta także z wielkich programów społecznych rządu PiS, adresowanych do polskich rodzin, dzieci, ludzi starszych. Ważne jest też zapewnienie elementarnego poczucia bezpieczeństwa na obszarach wiejskich, poprzez przywracanie posterunków policji, zlikwidowanych przez nieodpowiedzialną politykę Platformy i PSL-u, odbudowę funkcji Poczty Polskiej, łączności lokalnej, transportu publicznego. To wszystko sprawia, że z optymizmem można patrzeć na obszary wiejskie jako dobre miejsce do życia.

Systematycznie wzrasta liczba ludności na wsi, pomimo występowania niekorzystnego zjawiska migracji młodych mieszkańców wsi do miast i za granicę. Duże znaczenie mają takie warunki życia jak czyste powietrze, atrakcyjna przyroda i naturalne środowiska, a więc wartości cenione przez młodych ludzi i osoby starsze pragnące spędzić tu jesień życia. Ważną rolę w tej sytuacji odegrać może powołany przeze mnie w kwietniu br.

REKLAMA

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, instytucja kultury, która obok zachowania tradycji i kultury wsi polskiej, będzie wspierać niezwykle dynamiczny ruch odnowy Kół Gospodyń Wiejskich, których od momentu podpisania ustawy ułatwiającej ich działanie przez prezydenta Andrzeja Dudę w grudniu 2018 r. zarejestrowało się i działa już około 8 tys., co też rząd PiS wsparł kwotą 40 mln zł w 2019 r.

Podobnie jak w ostatnim roku, jako najważniejsze wyzwanie dla nowej polityki rolnej uznaję nadal stworzenie warunków stabilizacji rynków rolnych. Jest to kluczowy obszar działania dla polskiego rolnictwa i zapewnienie rolnikom godziwych, stabilnych dochodów z produkcji rolnej. Należy też nadal wspierać szerokie działania prorynkowe na wsi, które pozwolą zwiększyć udział w należnych zyskach z uczestnictwa w łańcuchach żywnościowych. Rozpoczęta budowa nowej struktury rynku żywnościowego, poprzez rozwój lokalnego przetwórstwa, skrócenie i łatwiejszy dostęp do kanałów dystrybucji, uruchomienie nowych usług świadczonych w gospodarstwach, jak na przykład agroturystyka czy gospodarstwa opiekuńcze, musi być kontynuowana i rozwijana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *