Chłop potęgą jest i basta! [FELIETON]

Box2 Felietony i opinie
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa

Ale nie tylko. 11 maja br. w Chełmży odbyły się Kujawsko-Pomorskie Obchody 38. Rocznicy Rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Do zarejestrowania doprowadził cały ciąg zdarzeń, z wydarzeniami z marca 1981 r. w Bydgoszczy. To wówczas działacze Solidarności stanęli w obronie i w imieniu strajkujących rolników, którzy domagali się realizacji porozumień ustrzycko-rzeszowskich, w tym wynikającej z nich rejestracji związku.

REKLAMA

38 lat temu było urzeczywistnienie prawdziwej treści słowa „solidarność”. Jedni stawali w obronie drugich. Czuło się jedność, wspólnotę celów. To była, niezależnie od bezpośrednich następstw, prawdziwa potęga.

Dziś mamy inną rzeczywistość. Zmieniają się warunki, sytuacja na świecie, w Europie, w kraju. Zmniejszamy dystans dzielący jeszcze poziom życia na wsi i w mieście, choć niezaprzeczalnie jakość życia systematycznie się poprawia.

Wiele jednak kwestii pozostaje do rozwiązania. Niezbędne są dalsze reformy. Najważniejsi są tzw. zwykli obywatele. Miliony osób, które chcą się czuć u siebie w kraju podmiotem, niezależnie od miejsca zamieszkania czy wykonywanej pracy.

Często też sami, zapatrzeni przez lata w pogoń za środkami materialnymi, zapominamy o najważniejszych kwestiach. Warto się w tym pędzie powstrzymać, przypomnieć sobie tamtą atmosferę, wzajemną życzliwość, chęć współdziałania oraz postawy tych, którzy wywalczyli dla nas dzisiejszą wolność, którą możemy się cieszyć.

Ale ta wolność nakłada na nas również obowiązki. Musimy nie tylko dobrze pracować, ale też mądrze wybierać, mając na względzie dobro całej Ojczyzny jako wspólnoty. Niedocenianymi, ale bardzo ważnymi są wybory naszych reprezentantów do Parlamentu Europejskiego.

Ważne jest, by byli to ludzie kompetentni i przygotowani, ale także odważni w prezentowaniu naszych polskich racji, naszej kultury, chrześcijańskiej tradycji i interesów gospodarczych. Szanując innych w Europie, wspierając integrację europejską, musimy jednak pamiętać o polskiej racji stanu.

Apeluję do Czytelników o oddanie głosów na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Spełniają w wysokim stopniu te wszystkie oczekiwania, które wymieniłem.

Musimy budować wolną, niepodległą, silną gospodarczo Polskę, liczącą się na świecie. Musimy odbudowywać poczucie więzi międzyludzkich, budować wspólnotę narodową opartą o wspólny los i historię, zakorzenioną w chrześcijańskiej tradycji. To były ideały walczących chłopów. Musimy wrócić do tych ideałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *