Chłop potęgą jest i basta! [FELIETON]

Box2 Felietony i opinie
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa

I poszedł na wybory, i wybrał. Bardzo dziękuję za głosy, które zostały na mnie oddane. Dzięki Państwu osiągnąłem wspaniały rezultat. Ponad siedemdziesiąt sześć tysięcy głosów to ogromne poparcie moich działań, ale i nie mniej ogromne zobowiązanie.

Prawo i Sprawiedliwość, moja formacja polityczna osiągnęła na terenach wiejskich zdecydowane zwycięstwo. Oznacza to w jasny sposób, że prezentowany cztery lata temu program, a tym bardziej jego realizacja odpowiada mieszkańcom wsi i terenów wiejskich. Dzięki Państwa głosom te reformy możemy kontynuować w kolejnej kadencji.

REKLAMA

Nasza determinacja do uczynienia polityki rolnej jednym z filarów dalszego rozwoju okazała się słuszną drogą, drogą oczekiwaną przez mieszkańców terenów wiejskich. Spójność działania w sferze gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej była możliwa tylko dzięki współdziałaniu całego rządu. Będziemy to kontynuowali i rozwijali.

Przed nami wiele trudnych spraw do rozwiązania. Jednak przykład dotyczący rozszerzenia możliwości sprzedaży produktów i wyrobów z własnego gospodarstwa, odbiurokratyzowanie i uproszczenie procedur oraz nowe rozwiązania skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich pokazały bardzo wyraźnie, jak można wyzwolić ludzkie inicjatywy. Przywracanie normalności poprzez przywracanie podstawowych warunków życia na terenach wiejskich, w tym połączeń komunikacyjnych, placówek pocztowych, posterunków policji nie jest żadną łaską, tylko elementarnym obowiązkiem państwa wobec obywateli.

Musimy teraz skupić się na dalszych działaniach. Mamy dobre przepisy o spółdzielniach rolniczych. Jednak to od samych rolników będzie zależało, czy ten ruch się rozwinie. Pojedynczemu rolnikowi będzie coraz trudniej na rynku. Czas już przełamać te opory przed wspólnym działaniem.

Czeka nas też wiele pracy związanej z zapobieganiem i niwelowaniem skutków suszy. To nie tylko same inwestycje w zakresie małej i dużej retencji, ale to także konieczność wypracowania takich mechanizmów, które uczynią ubezpieczenia upraw i zwierząt rzeczywiście powszechnymi.
Wybory za nami. Teraz czas ciężkiej pracy, by ten chłop potęgą był i basta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *