Chełmża. Zbliża się nabór wniosków o stypendia szkolne

Box2 Chełmża
fot. Pixabay.com

1 września uczniowie wracają do szkół. Początek nowego roku szkolnego nierzadko wiąże się z dużymi wydatkami, które potrafią być znacznym obciążeniem dla portfela. Z tego powodu niezwykle cenna może okazać się pomoc materialna w formie stypendium szkolnego. W Chełmży powoli zbliża się czas składania wniosków. 

Zakup książek i przyborów szkolnych to spory wydatek, zwłaszcza dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W takich przypadkach duże znaczenie mogą mieć różnego rodzaju programy, oferujące wsparcie socjalne. Urząd Miasta Chełmży ogłosił niedawno termin naboru wniosków o stypendia szkolne. 

REKLAMA

Wnioski na rok szkolny 2020/2021 można będzie składać od początku września. Trzeba to jednak zrobić nie później niż do 15 września. Konieczne będzie dołączenie do niego wypisanego oświadczenia o dochodach w sierpniu. W przypadku osób bezrobotnych wniosek musi również zawierać informację o zarejestrowaniu w urzędzie pracy. W tym roku nastąpiła zmiana w wymaganej dokumentacji. Do wniosku nie będzie dołączonej opinii szkoły. W przypadku, kiedy rodzina ubiegającego się o stypendium ucznia korzysta już ze świadczeń w ramach pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów musi przedłożyć zaświadczenie właśnie o korzystaniu z takich świadczeń, uwzględniające miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

Przygotowane i wypełnione dokumenty, tj. wniosek wraz z załącznikami, należy umieścić w kopercie opatrzonej podpisem „stypendium szkolne” i dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hallera 19. Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią, można to zrobić jedynie, wrzucając kopertę do urny mieszczącej się w budynku MOPS-u. Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 530 099 506. 

Wsparcie socjalne w postaci stypendium może okazać się nieocenioną pomocą w przypadku rodzin, których domowy budżet szczególnie odczuwa większe wydatki związane z posłaniem dziecka do szkoły. Starając się o stypendium, warto zwrócić uwagę na terminy, by nie przegapić momentu na dostarczenie wniosku. Z tego powodu dobrze jest rozpocząć przygotowanie niezbędnych dokumentów odpowiednio wcześnie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *