Chełmża. Trwa projekt wspierający aktywizację zawodową

Box2 Chełmża
fot. nadesłane

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt „Przyszłość w moich rękach”. Ma wesprzeć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w odnalezieniu się na rynku pracy. Zajęcia odbywają się już od 3 miesięcy i skierowane są nie tylko do samych zgłoszonych do projektu, ale też ich rodzin.

Uczestników projektu wyłoniono w lutym, w wyniku prowadzonej przez MOPS rekrutacji. Od tego czasu realizowane są zajęcia, które mają pomóc 42 osobom w aktywizacji społecznej i zawodowej.

REKLAMA

– To grupa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Założenia są takie, by poprowadzić ją w kierunku podjęcia zatrudnienia. Działania obejmować będą całe rodziny – nie tylko osoby mające podjąć zatrudnienie, ale też ich otoczenie – mówi Hanna Maciejewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

Warsztaty dla dzieci prowadzone są przez animatora czasu wolnego i ukierunkowane są na pomysłowe ćwiczenia i rozwijające zabawy. Pomagają też w integracji z rówieśnikami, pozwalając na aktywne i kreatywne spędzanie czasu. Dorośli uczestnicy mogą z kolei liczyć na zajęcia sprzyjające społecznej aktywizacji. Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem sanitarnego reżimu.

– W marcu oraz kwietniu uczestnicy projektu brali udział w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, coachem oraz animatorem prowadzącym grupę samopomocową, a w tym czasie dzieci pozostawały pod opieką wykwalifikowanego animatora czasu wolnego dla dzieci. Uczestnicy grupy samopomocowej podczas spotkań mieli możliwość porozmawiać ze sobą na różne tematy, wymienić się własnymi przeżyciami i doświadczeniami. Czas ten służył przede wszystkim budowaniu przynależności do grupy, nauce radzenia sobie z problemami wychowawczymi i, co ważne, był „motorem” do wyjścia z domu i zachętą do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – wymienia Hanna Maciejewska. – Animator czasu wolnego dla dzieci zapewnia najmłodszym udział w zajęciach plastycznych, rozwijających kreatywność i kompetencje kluczowe. Dzieci grają w gry planszowe i karciane. Spotkanie dzieci z animatorem to doskonała okazja do spędzenia czasu wolnego w sposób kreatywny i rozwojowy. Wspólne spotkania uczą dzieci prawidłowych zachowań w grupie, kształtują właściwy proces integracji z rówieśnikami. 

15 uczestników projektu weźmie udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Chodzi tu o autoprezentację, podstawy savoir vivre, trening interpersonalny czy naukę umiejętności planowania budżetu domowego. Ukończenie kursów zostanie poświadczone stosownym certyfikatem. Kolejnych 15 osób trafi na stypendia stażowe – 10 osób na czteromiesięczne i 5 osób na sześciomiesięczne. W planach są także wycieczki rodzinne do 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Trwać ma do końca września 2022 r. Zajęcia odbywać się będą zatem łącznie przez 1,5 roku. Całkowita wartość projektu „Przyszłość w moich rękach”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, wynosi 383 572,50 zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *