Chełmno: Trwa realizacja projektu edukacyjnego. Co zrobiono?

Box1 Wiadomości
Projekt jest realizowany m.in. w SP nr 1 w Chełmnie. Fot. Łukasz Piecyk

Realizacja projektu edukacyjnego rozpoczęła się w sierpniu 2020 r. Kilkudziesięciu nauczycieli odbyło szkolenia zawodowe, a uczniowie mogli skorzystać z różnorodnej oferty dodatkowych zajęć, m.in. z programowania i robotyki czy języków obcych. W ramach projektu doposażono także w pomoce naukowe pracownie przedmiotowe. Dla miasta to również pilotaż Uniwersytetu Dziecięcego.

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. Początkowo 62 nauczycieli we wrześniu i październiku brało udział w szkoleniach, dzięki którym mogli podnieść swoje kompetencje. 

REKLAMA

– Zorganizowane zostały szkolenia z metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych – mówi Magdalena Ludwikowska, dyrektorka Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. – Dwie osoby podjęły poza tym studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

Uczniowie z kolei od września mają okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu teleinformatyki, zagadnień matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz rozwijania takich umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość czy krytyczne myślenie.

– To kluczowe kompetencje, niezbędne na rynku pracy. Udział w zajęciach to szansa dla naszych uczniów, aby wykształcili lub rozwinęli umiejętności wysoko cenione na etapie edukacji, później przez pracodawców i dzięki temu stali się konkurencyjni na rynku pracy – tłumaczy Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna.

Przez pierwsze 4 miesiące udało się przeprowadzić łącznie prawie 1 tys. godzin zajęć, w tym zajęcia w formie zdalnej.

– To były bardzo różnorodne zajęcia, m.in. z programowania i robotyki, szachowe, z języków obcych, rozwijające rozumienie i kreatywność, jak również dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrody, biologii, fizyki czy chemii – wyjaśnia Magdalena Ludwikowska.

Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano łącznie ponad 300 godzin zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i emocjonalnymi. 

– Były to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – wymienia Magdalena Ludwikowska.

Uczniowie rozwijali także umiejętności matematyczno-przyrodnicze w oparciu o metodę eksperymentu. Łącznie w placówkach odbyło się do tej pory 59 godzin takich zajęć.

– Placówki, biorące udział w projekcie, zostały także doposażone w pomoce dydaktyczne. W Szkole Podstawowej nr 1 powstała pracownia biologiczno-przyrodnicza i doposażono pracownię chemiczną. W Szkole Podstawowej nr 2 powstała pracownia chemiczna i doposażono pracownię fizyczną. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 4 wzbogaciła się o pracownię matematyczno-fizyczną i doposażenie w pracowni biologiczno-chemicznej – dodaje burmistrz Artur Mikiewicz. – Każda ze szkół otrzymała także m.in. stół demonstracyjny, komputery, monitory interaktywne, zestawy do robotyki, projektory, ekrany projekcyjne, a także pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, wśród których znalazły się chociażby pakiety logopedyczne.

Łączna wartość projektu to niemal 1,8 mln zł. Będzie on realizowany do czerwca 2023 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *