Chełmno: Ruszyły prace nad powstaniem spółdzielni socjalnej

Box2 Wiadomości

Aktywizacja zawodowa mieszkańców i podnoszenie jakości świadczonych usług społecznych. To główne cele, jakie przyświecają powstaniu spółdzielni socjalnej. Inicjatorem przedsięwzięcia jest miasto Chełmno, które nad powołaniem nowego podmiotu będzie pracować razem z gminą Chełmno.

Prace nad założeniem spółdzielni socjalnej rozpoczęły się z inicjatywy miasta Chełmna już w 2019 r. we współpracy z LGD Chełmno. Prace przerwała jednak pandemia.

REKLAMA

– W kwietniu tego roku powróciliśmy do tematu i rozpoczęliśmy poszukiwania partnera. W pierwszej kolejności zapytanie skierowaliśmy do gminy Chełmno, ponieważ zauważamy liczne pola współpracy, które mogą zaowocować korzyściami nie tylko dla mieszkańców miasta i gminy, ale też całego powiatu – opowiada Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna.

Pomysł spotkał się z akceptacją gminy wiejskiej Chełmno. Grupa inicjatywna, związana z utworzeniem spółdzielni socjalnej, została zawiązana w poniedziałek 21 czerwca. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli burmistrz miasta Chełmna Artur Mikiewicz, wójt gminy Chełmno Krzysztof Wypij, zastępca burmistrza Piotr Murawski, dyrektor MOPS-u w Chełmnie Eliza Rokita, kierownik GOPS-u w Chełmnie Alicja Polak oraz Anna Wit z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Koordynatorką prac grupy inicjatywnej została Eliza Rokita z chełmińskiego MOPS-u.

– Przedsiębiorstwo będzie miało na celu aktywizację zawodową mieszkanek i mieszkańców naszych gmin, jak również podnoszenie jakości świadczonych na ich rzecz usług społecznych, m.in. opieki wytchnieniowej, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych dedykowanych seniorom. Powstanie spółdzielni socjalnej to odpowiedź na konieczność przystosowania się naszych samorządów do nowych typów usług, które zaczynają być niezbędne dla dobrej jakości życia mieszkańców – tłumaczy wiceburmistrz Piotr Murawski.

Do połowy sierpnia zostanie opracowany statut spółdzielni oraz szczegółowy biznesplan, które uwzględnią obszary i zasady funkcjonowania oraz zatrudnienia. Także w sierpniu skierowany zostanie do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu wniosek o dofinansowanie do rozpoczęcia działalności spółdzielni. 

– Robimy wszystko, aby spółdzielnia zaczęła działalność na jesieni tego roku – podsumowuje wiceburmistrz Piotr Murawski.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *