Chełmno chce poszerzyć granice miasta o tereny gminy Stolno

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
Teren, o którym mowa, to 80 ha niezamieszkałego obszaru. Fot. nadesłane

Gmina Miasto Chełmno zamierza poszerzyć granice swojego terytorium o tereny gminy Stolno. Chodzi o 80 ha gruntów, zlokalizowanych pomiędzy południową granicą miasta a obwodnicą i drogą krajową nr 91. Władze Stolna są przeciwne planowanym działaniom.

Planowana zmiana granic nie będzie polegać na redefinicji stosunków własności. Oznacza to, że jeżeli przejęcie terenów dojdzie do skutku, to własność poszczególnych gruntów nie ulegnie zmianie. Włodarze Chełmna nie mają zamiaru ingerować we własność, tylko w przynależność administracyjną. 

REKLAMA

Mamy świadomość, że Chełmno dusi się w swoich granicach. Kończą się możliwości rozwoju funkcji produkcyjnej czy logistycznej. Rozwój Chełmna jednoznacznie ma wpływ na sąsiednie gminy wiejskie. Stąd dbając o rozwój miasta, dbamy też o naszych sąsiadów – zapewnia Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna.

80-hektarowy teren to przede wszystkim grunty orne, ale też obszar motocrossu i doliny rzeki Fryby. To teren niezamieszkały. Jednocześnie obszar jest funkcjonalnie powiązany z miastem, ponieważ znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej, położonej przy ul. Przemysłowej oraz ul. Magazynowej. Miasto chciałoby uzbroić ten teren i doprowadzić do jego gospodarczej aktywizacji. Rada Miasta podjęła już pierwszy krok w tej sprawie i niemal jednomyślnie zadeklarowała wolę zmiany granic. 

Wyraźnie trzeba podkreślić, że Rada Miasta Chełmna nie podjęła uchwały zmieniającej granice. Inicjujemy procedurę, której najważniejszymi elementami są konsultacje z mieszkańcami miasta oraz opinia gminy Stolno – tłumaczy Artur Mikiewicz.

Dla miasta bardzo ważny jest głos mieszkańców w tej sprawie. W związku z tym jeszcze w tym roku zostaną zorganizowane konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy Chełmna zostaną zapytani, czy zgadzają się na zmianę i na włączenie w granice miasta fragmentu gminy Stolno. Ewentualna zmiana granic administracyjnych będzie wiązać się z przyjęciem zobowiązań podjęcia inwestycji, czyli poniesienia określonych wydatków. O jakich inwestycjach mowa?

Mamy konkretny pomysł, chcielibyśmy przeprowadzić nową drogę, łączącą ul. Przemysłową z obwodnicą miasta. W ten sposób cały ten teren zostanie skomunikowany z pominięciem drogi krajowej nr 91. Chcielibyśmy obszar aktywizować pod kątem produkcji oraz rozwoju funkcji logistycznej – wyjaśnia burmistrz Chełmna.

W chwili obecnej wszystko jest w fazie koncepcyjnej. Żadne kroki inwestycyjne nie zostały jeszcze podjęte, ponieważ cała procedura poszerzenia granic zakończy się nie wcześniej niż w 2022 r. Sprzeciw w tej kwestii wyrazili wójtowie gmin powiatu i starosta.

W odniesieniu do treści sprzeciwu pragnę podkreślić, że obranym krokiem nie burzymy żadnych więzi społecznych, o których mowa w stanowisku. Teren jest całkowicie niezamieszkały, niewykorzystany również gospodarczo. Zgadzam się natomiast ze stwierdzeniem, że można było w tej kwestii prowadzić bardziej intensywny dialog. Ponad rok temu wójt gminy w nieformalnej rozmowie kategorycznie odmówił dialogu na ten temat. Stąd zabrakło wcześniejszych spotkań, o które po otrzymaniu takiej odpowiedzi szczególnie nie zabiegałem. Brak rozmów składam jednak bardziej na karb niedoczasu, który przeszkodził w zaplanowaniu spotkań. Do tej pory odbyło się jedno spotkanie z wójtem i przewodniczącymi rad już po przyjęciu uchwały. Chcemy dalej rozmawiać z władzami Stolna, bo wierzymy, że osiągnięcie zdrowego kompromisu jest możliwe – komentuje Artur Mikiewicz.

Miasto podkreśla, że swoją decyzją nie ma zamiaru naruszać suwerenności i samodzielności gminy Stolno. Motywacją jest chęć aktywizacji gospodarczej tego terenu. To perspektywa nowych miejsc pracy, a w dalszej kolejności rozwój Chełmna, ościennych gmin i całego powiatu. 

Gdyby jednak procedura zmiany granic zakończyła się utrzymaniem status quo, być może nasze plany paradoksalnie okażą się bodźcem do bardziej intensywnych działań, których od wielu lat na tym terenie brakuje – podsumowuje Artur Mikiewicz.

1 thought on “Chełmno chce poszerzyć granice miasta o tereny gminy Stolno

  1. Dobry gospodarz rozmawia i konsultuje zanim rozpocznie działania… no i przede wszystkim kalkuluje, a po nawet najprostszej analizie finansowej widać, że miasta na to nie stać. Póki co burmistrz Chełmna swoim postępowaniem zraża do siebie nie tylko mieszkańców, ale i sąsiadów. Niebawem Chełmno stanie odciętą warownię na 9 wzgórzach z samotnym Bonapartym.

Skomentuj Słaby Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.