Chcesz założyć firmę? LGD Ziemia Gotyku przyjmuje wnioski

Box2 Chełmża Gmina Chełmża Łubianka Łysomice Powiat toruński Wiadomości
fot. Pixabay

W czwartek 16 stycznia w Chełmży odbędzie się spotkanie informacyjne, związane z naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Można uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku to stowarzyszenie, które od 2015 roku działa na rzecz zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejszym celem grupy jest aktywizacja mieszkańców i zwiększenie poziomu partycypacji społecznej. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy oddolne, promuje walory turystyczne regionu, rozwija lokalne zasoby, przyczynia się do zmniejszania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz pozyskuje źródła finansowania. LGD Ziemia Gotyku obejmuje swoim działaniem obszar gmin wiejskich Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz miasta Chełmża.

REKLAMA

W ramach kreowania postaw przedsiębiorczych na terenach wiejskich i wspierania tworzenia małych inkubatorów przedsiębiorczości LGD Ziemia Gotyku ogłosiła nabór wniosków na kolejny projekt. Będzie on objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i realizowany w ramach działania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Pomoc finansową można uzyskać na podjęcie działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków to ponad pół miliona złotych. Każdy wnioskodawca może otrzymać dotację na założenie własnej firmy w maksymalnej wysokości 50 tysięcy. Wnioski można składać od 17 do 31 stycznia 2020 roku w biurze LGD w Brąchnówku. Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Spotkanie informacje odbędzie się 16 stycznia w godzinach 14:00-16:00 w Urzędzie Gminy Chełmża. Będzie się można na nim dowiedzieć m.in. jakie są szczegółowe warunki przyznania pomocy i jak przygotować biznesplan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *