Chcesz wymienić piec na ekologiczny? Przeczytaj

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Pixabay.com

Po raz kolejny gmina Zławieś Wielka staje po stronie ekologii. To następny program pozwalający mieszkańcom na pozyskanie środków na wymianę pieców.

O dofinansowanie może się ubiegać osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Zławieś Wielka, wykorzystywaną w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

REKLAMA

Osoba taka nie może mieć zaległości wobec gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za podatek od nieruchomości oraz innych nieuregulowanych wobec gminy należności. Ubiegający się o dofinansowanie musi odprowadzać na rzecz gminy podatek dochodowy (warunek ten nie dotyczy rolników).

– Uruchamiamy dofinansowanie ponieważ program  realizowany  w 2018 roku wspólnie z WFOŚiGW  w Toruniu cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców – mówi Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka – W tym roku gmina będzie udzielać wsparcia samodzielnie, bez udziału WFOŚiGW w Toruniu. Ponadto zasady udzielania dofinansowania w programie „Stop dla Smogu 2019” charakteryzują się niewielkim stopniem skomplikowania, podobnie jak zeszłoroczny, chwalony program „Ekopiec”. Wysokość dofinansowania to 3000 zł. Wsparciem przewidujemy objąć 20 wnioskodawców.

Warunki składania wniosków zostaną określone w stosownym regulaminie. Będzie je można  składać na załączonym do ogłoszenia druku osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka (pokój nr 20).

Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku w godzinach pracy urzędu. Rozpatrywane będą wyłącznie te wnioski, które zawierają wszystkie niezbędne załączniki wymienione w regulaminie. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

O środki mogą się ubiegać osoby, które w swoich lokalach obok ogrzewania węglowego nie posiadają żadnego innego ekologicznego źródła ciepła, takiego jak kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, kominek z płaszczem wodnym, kominek z dystrybucją ciepłego powietrza. Dodatkowo należy podkreślić, że lokal może być wyłącznie wykorzystywany do celów mieszkaniowych.

Dofinansowaniu podlegać będzie wymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (z wyjątkiem pieców na ekogroszek oraz pellet).

Wszystkie materiały oraz urządzenia, które zostaną użyte do realizacji przedsięwzięcia muszą spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących norm oraz muszą być fabrycznie nowe.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Zławieś Wielka oraz szczegółowy regulamin programu wymiany pieców C.O. „Stop dla Smogu 2019” dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Tagged

1 thought on “Chcesz wymienić piec na ekologiczny? Przeczytaj

  1. 3000 zł to jakaś kpina, porządny kocioł elektryczny (nie “piec” jak napisał jakiś nieuk w tytule) kosztuje ~ 15000 zł…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *