Papowo Toruńskie – Osieki dzisiaj bez wody

Zakład Usług Komunalnych w Gostkowie Sp. z o.o. informuje odbiorców z miejscowości Papowo Toruńskie – Osieki, że planowana jest przerwa w dostawie wody. Wody nie będzie dzisiaj w domach przy ulicach Ogrodowej, Modrzewiowej i Kopernika, jednak nie wyszczególniono godzin, w jakich można spodziewać się przerwy. ZUK przeprasza odbiorców za utrudnienia powstałe z powodu braku dostawy […]

Więcej

Łysomice: są pieniądze na rozwój sportu. Ruszył konkurs

Rozpoczęło się zbieranie wniosków do konkursu na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice. W puli jest 90 tysięcy złotych. Dotacja może być udzielona na wydatki klubów sportowych związane między innymi z realizacją szkolenia sportowego, uczestnictwem w rozgrywkach, zakupem sprzętu, wynagrodzeń trenerów i instruktorów czy też organizacji imprez sportowych na terenie […]

Więcej

Łysomice: można już ubiegać się o dotacje na usunięcie azbestu

Właściciele budynków pokrytych eternitem mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Aby to zrobić, należy pozyskać z biura podawczego urzędu albo ze strony internetowej www.lysomice.pl (zakładka “Azbest 2022”) niezbędne wnioski i oświadczenia, wypełnić je i złożyć w biurze podawczym na parterze budynku urzędu. […]

Więcej

W Łysomicach rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze stroiki

We wtorek 11 stycznia w Urzędzie Gminy Łysomice odbyło się wręczenie nagród laureatom gminnego konkursu na najładniejszy stroik świąteczny. Autorzy zwycięskich prac otrzymali vouchery na 300 zł (I miejsce), 200 zł (II miejsce), 100 zł (III miejsce). Stroiki konkursowe zostaną przekazane na licytacje, z których dochód będzie przekazany do puszki Łysomickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej […]

Więcej

OSP w Czernikowie i Kamionkach Dużych z dotacjami na wozy strażackie

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w tym roku. Skorzystają z niego dwie straże z powiatu toruńskiego. Łącznie dotacje otrzyma 456 jednostek. Kwota wszystkich dofinansowań to ponad 175 mln złotych. W powiecie toruńskim dotację na ciężki wóz ratowniczy otrzymają jednostki Ochotniczych […]

Więcej

Nauczycielki ze szkół w Turznie i Świerczynkach z awansami zawodowymi

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Łysomice wójt Piotr Kowal oraz przewodniczący Rady Robert Kożuchowski wręczyli listy gratulacyjne nauczycielkom, które uzyskały awanse zawodowe. Listy wraz z kwiatami otrzymały Agnieszka Majka, nauczycielka biologii ze Szkoły Podstawowej w Turznie, zajmująca się także świetlicą, socjoterapią i zajęciami rewalidacyjnymi, która jest teraz nauczycielem dyplomowanym, oraz Agnieszka Zaleśna ze Szkoły Podstawowej […]

Więcej

Łysomice: Tomasz Sielczak nowym radnym gminnym

Podczas czwartkowej sesji Rady Gminy Łysomice ślubowanie złożył Tomasz Sielczak, który objął mandat po wyborach uzupełniających w grudniu. Nowy radny zastąpił Emilię Zielińską, która została powołana na funkcję skarbnika gminy, a wcześniej zasiadała w radzie z okręgu 13, obejmującego sołectwa Kamionki Małe i Kamionki Duże. Podczas posiedzenia odebrał z rąk Mateusza Krause, przewodniczącego Gminnej Komisji […]

Więcej

Łysomice: sprzęt strażacki musi być niezawodny

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamionek Dużych i Gostkowa zyskały nowy sprzęt strażacki. Oficjalne przekazanie sprzętu miało miejsce 29 grudnia w Urzędzie Gminy Łysomice. Strażacy – ochotnicy z Gostkowa otrzymali pompę Niagara o wartości 6 tys. zł, zakupioną dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu. OSP z Kamionek Dużych otrzymało cylinder rozpierający i wspornik LRS. […]

Więcej

Łysomice: Osłonią przed podwyżkami. Ruszyło przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach przyjmuje wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego, który ma zrekompensować gospodarstwom domowym podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Osoby, które złożą wnioski jeszcze w styczniu, otrzymają pierwszą ratę świadczenia do 31 marca. Dodatek osłonowy to element rządowej „tarczy antyinflacyjnej”, który ma zrekompensować rosnące koszty energii elektrycznej, gazu oraz […]

Więcej