By grało się lepiej. W Steklinie otwarto nowe boisko

Box2 Czernikowo Wiadomości
fot. nadesłane

Przy Szkole Podstawowej im. Sienkiewicza w Steklinie powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko z poliuretanową nawierzchnią. Warta ponad 200 tys. zł inwestycja jest elementem strategii gminy Czernikowo w zakresie eliminowania dysproporcji w jakości szkolnej infrastruktury sportowej.

Wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie wyposażone jest w nowoczesną, poliuretanową nawierzchnię. Dostosowane jest do gry m.in. w koszykówkę i piłkę nożną. Teren obiektu został ogrodzony wysokim płotem. Zainstalowano też monitoring, by zapobiec ewentualnym aktom wandalizmu.
W trakcie uroczystości oddania boiska do użytkowania wójt gminy Czernikowo Tomasz Krasicki wyraził nadzieję, że będzie one prawdziwie służyło integracji dzieci, młodzieży oraz całej lokalnej społeczności, co z czasem zaowocuje licznymi sukcesami sportowymi.

Budowa obiektu stanowi część gminnej strategii wyrównywania różnic w zakresie szkolnej infrastruktury sportowej, która jest jednym z priorytetów polityki gminy w tej kadencji. Przez lata liderem pod tym względem było Mazowsze, gdzie w 2010 r. wybudowano kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach ogólnopolskiego programu rządowo-samorządowego, który miał na celu stworzenie takich obiektów w każdej gminie kraju. Nowe władze w gminie Czernikowo uznały jednak, że tylko jedno takie boisko na całą gminę to zdecydowanie za mało. Od 2019 r. konsekwentnie modernizują szkolne obiekty rekreacyjno-sportowe przy szkołach podstawowych. Boisko w Steklinie jest czwartym tak nowoczesnym obiektem na terenie gminy.

REKLAMA

W 2019 r. zmodernizowane zostało boisko przy szkole w Osówce, na którym zastosowano nowoczesną, poliuretanową nawierzchnię i nadano mu wielofunkcyjnego charakteru. W roku ubiegłym także przy placówce w Makowiskach powstało poliuretanowe, wielofunkcyjne boisko z ogrodzeniem wysokim i piłkochwytami, a pozostała część boiska trawiastego, niewykorzystana pod budowę boiska wielofunkcyjnego, została zrekultywowana i zmodernizowana. W 2021 r. przyszedł czas na Steklin. Przy SP im. Sienkiewicza powstało identyczne boisko jak w Makowiskach – opisuje Przemysław Pujer z Urzędu Gminy Czernikowo.

Wartość inwestycji w Steklinie przekroczyła 200 tys. zł. Ponad 77 tys. zł gmina Czernikowo pozyskała z unijnego dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020.
Następne w kolejce do modernizacji jest boisko przy Szkole Podstawowej im. Baczyńskiego w Czernikowie. Urząd Gminy zabiega obecnie o środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację tej inwestycji.


Priorytetem władz samorządowych jest, by wszyscy uczniowie w naszej gminie mieli świetne warunki do rozwoju sportowego. Obiekty zmodernizowane w ostatnich dwóch latach były wcześniej mocno zdegradowane. Obecnie korzystać z nich mogą nie tylko uczniowie szkół podstawowych, ale wszyscy chętni, w tym sportowcy – podsumowuje Przemysław Pujer.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.