Budżety gmin powiatu toruńskiego w 2021 roku. Na co zostaną wydane pieniądze?

Box1 Wiadomości
fot. Pixabay

Ubiegły rok postawił samorządy w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o finanse. W tym roku są obawy, że będzie podobnie. Wiele gmin przy planowaniu inwestycji liczy na dotacje z zewnątrz. W powiecie większość samorządów przyjęła już uchwały budżetowe na 2021 rok. Te, które jeszcze tego nie zrobiły, mają czas najpóźniej do końca stycznia. 

W tym roku budżet miasta Chełmży ustala nieco mniejsze kwoty, niż w poprzednim. Będzie to 75 mln zł po stronie dochodów i 77,9 mln zł po stronie wydatków. Dla porównania, założenia na początku 2020 roku pokazywały kwoty kolejno: 80 i 88 mln zł. W tym roku przeznaczono również mniejszą kwotę na realizację inwestycji. Wynika to jednak z faktu, że to rok temu realizowano największą inwestycję samorządu – budowy kanalizacji za 27 mln zł. Wśród tegorocznych inwestycji znajdują się przebudowy dróg, rewitalizacje w obszarze starego miasta, utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, prace przy Środowiskowym Centrum Aktywności czy budowa sali gimnastycznej przy SP 5 we współpracy z powiatem.

REKLAMA

– W tym roku, tak jak w ubiegłym, mamy budżet pewnego ryzyka. Wiele tematów uzależnionych jest od realizacji dochodów i decyzje mogą być podejmowane nawet w drugim półroczu – nie kryje Jerzy Czerwiński, burmistrz Chełmży. – Chcielibyśmy uniknąć cięć, bo jest to bardzo dobry budżet dla miasta, w znaczący sposób poprawiający jakość życia mieszkańców.

W gminie Chełmża dochody sięgną 50 mln zł, zaś wydatki – 57 mln zł. W ubiegłym roku budżet mocno wsparły środki zewnętrzne. W tym znów sztandarowymi inwestycjami mają być drogi i ścieżki rowerowe. Rozwój sieci ścieżek dla rowerów ma być kontynuowany, a do tego dochodzą remonty świetlic wiejskich i szkół. 

– Budżet na rok 2021 jest dosyć ambitny. Mamy szereg inwestycji związanych z jeziorem. W styczniu zamierzamy kończyć ścieżkę rekreacyjną między Zalesiem a tzw. Cyplem – mówi Jacek Czarnecki, wójt gminy Chełmża.

Największymi kwotami w 2021 roku operować będzie gmina Obrowo. Jako jedyna w powiecie przekroczyła kwotę 100 mln zł – zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Na realizację czeka wiele inwestycji. Więcej o budżecie gminy Obrowo na 2021 rok piszemy tutaj:

Natomiast gmina Wielka Nieszawka dochody zaplanowała na poziomie 35,1 mln zł. Nieco większa kwota znalazła się po stronie wydatków – 42,3 mln zł. Gmina realizację inwestycji w dużej mierze opierać będzie o dotacje zewnętrzne, na które złożyła liczne wnioski.

– Złożyliśmy dokumenty na dofinansowanie na budowę Ośrodka Zdrowia. W planach także m.in. budowa dróg, oświetlenie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, a także termomodernizacja SP w Cierpicach, wraz z montażem fotowoltaiki, rewitalizacja Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce czy budowa placu zabaw w Cierpicach – wymienia Krzysztof Czarnecki, wójt gminy Wielka Nieszawka.

Gmina Łysomice po stronie dochodów ustaliła kwotę 64,4 mln zł. Na wydatki w tym roku przeznaczono tam 69,1 mln zł. Głównym celem inwestycyjnym jest kontynuacja remontu i przystosowanie budynku w Świerczynach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Ponadto, realizowana ma być modernizacja i rewitalizacja budynku po byłym magazynie gminnej spółdzielni w Łysomicach, a także budowa kanalizacji, która obejmie niemalże całą gminę. Dla terenów z rozproszonym budownictwem przygotowano program budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Ponadto, budowa dróg i ścieżek rowerowych.

– Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna i czy wpływy, jakie planujemy będą osiągnięte. Musimy być optymistami. Mamy nadzieję, że część deficytu uda się pokryć ze środków zewnętrznych – mówi Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice.

49,6 mln zł po stronie dochodów i 51,3 mln zł po stronie wydatków – tak z kolei prezentuje się tegoroczny budżet gminy Łubianka. Tutaj priorytetem są inwestycje drogowe. W planach przebudowa dziewięciu ulic, na których część udało się już zarezerwować środki. W gminie powstanie nowy punkt zlewu ścieków komunalnych, modernizowane będą dwie szkoły – w Wybczu i w Warszewicach. Pierwsza ukończona zostanie w tym roku, a druga w kolejnym. Ponadto, ukończone zostaną ścieżki rowerowe w Brąchnowie i Zamku Bierzgłowskim. Rozpoczęte mają zostać także kolejne, będące obecnie na etapie projektowania – w Wybczu, Wybczyku i Pigży.

– Po wykonaniu tego pakietu inwestycyjnego, zakończymy przynajmniej na kilka lat budowę nowych ścieżek rowerowych. Ich łączna długość na terenie naszej gminy osiągnie około 55 km – wyjaśnia Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka.

Zławieś Wielka w budżecie po stronie dochodów ustaliła 76 mln zł, a po stronie wydatków 84 mln zł. W ramach inwestycji przeprowadzony ma zostać kapitalny remont SP w Złejwsi, dobiegną końca także prace nad harcówką w Górsku. Przy DK80 powstaną dwie ścieżki rowerowe, a część gminnych dróg czeka asfaltowanie. Ponadto, realizowane będą: budowa magistrali wodociągowej spinająca Górsk z Czarnym Błotem, kanalizacja w Łążynie, rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy, modernizacja boiska w Złejwsi Małej, a dla OSP Toporzysko kupiony będzie nowy samochód. Do Rzęczkowa przeniesiony zostanie PSZOK.

– Chcemy pokryć deficyt w części kredytem w wysokości 5,7 mln zł, a resztę środkami wolnymi. To mniejsza dziura budżetowa niż w ubiegłym roku. Wtedy zaangażowanie kredytów było większe – podkreśla Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka.

Dwie gminy z terenu powiatu toruńskiego nie przyjęły jeszcze budżetów. Rady obu gmin dopiero pochylą się nad przedstawionymi przez wójtów projektami uchwał budżetowych. Mowa tu o gminach Czernikowo i Lubicz. W Czernikowie rok temu planowany budżet oscylował w granicach 50-60 mln zł i zakładał m.in. remonty dróg. Jak będzie tym razem?

– Nasz budżet nie został jeszcze przyjęty przez Radę Gminy. Planujemy to zrobić na sesji styczniowej – mówi Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo.

Gmina Lubicz odmówiła udzielenia jakichkolwiek informacji związanych z tegorocznym budżetem przed jego uchwaleniem. Zeszłoroczny budżet zakładał dochody na poziomie prawie 115 mln złotych.

Swój budżet na 2021 rok uchwalił także powiat toruński. Po stronie dochodów znajduje się w nim ponad 120 mln zł. Na wydatki przeznaczono z kolei ponad 130 mln zł. Wliczają się w nie pieniądze przeznaczane na oświatę, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy pomocy, ale także wsparcie dla Szpitala Powiatowego w Chełmży. Część środków wydana zostanie na poprawę poziomu obsługi administracyjnej mieszkańców, a część na utrzymanie dróg. Nie zabraknie też pieniędzy na sport i kulturę.

Kontynuowana będzie modernizacja ZSP i ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży. DPS w Pigży czeka rozbudowa, w Osieku powstanie środowiskowy dom samopomocy, a przy CKU w Gronowie powstanie hala gimnastyczna. Duży nacisk zostanie położony na budowę ścieżek rowerowych na terenie całego powiatu, we współpracy z gminami.

– Budżet roku 2021 różni od poprzedniego większa ilość inwestycji oraz fakt, że jest to budżet, który w całości realizuje strategię obecnego Zarządu i obecnej koalicji. Ograniczenia spowodowane pandemią ograniczają społeczną sferę działalności powiatu, ale nie mają wpływu na wykonywanie zadań bieżących i aktywność inwestycyjną – informuje starosta toruński Marek Olszewski.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *