Budżet gminy Zławieś Wielka 2021. Jakie inwestycje zaplanowano?

Wiadomości Zławieś Wielka
Trwają prace nad utworzeniem Gminnego Centrum Aktywności Społecznej. Fot. nadesłane

Inwestycje będą stanowić ponad 20 proc. wszystkich wydatków gminy w tym roku. Nie zabraknie wśród nich remontów gminnych dróg, modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budowy ścieżek rowerowych. Najważniejszymi zadaniami na 2021 r. będą jednak remont zabytkowej części Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej, budowa PSZOK-u w Rzęczkowie i utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej.

Budżet gminy Zławieś Wielka na 2021 r. został przyjęty 28 grudnia zeszłego roku. Łączna kwota dochodów wyniosła 76 mln zł. Dotacje z budżetu państwa i Unii Europejskiej wyniosą w tym roku ponad 6 mln zł. Największym źródłem dochodów w budżecie są wpływy podatkowe. Do gminnej kasy w 2021 r. wpłynie ponad 25 mln zł podatków, m.in. z podatku PIT, a także z podatków od nieruchomości, leśnych, rolnych, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych. Oznacza to, że wpływy podatkowe stanowią ponad 30 proc. wszystkich dochodów gminy. Z budżetu państwa trafi z kolei m.in. 15 mln zł na oświatę i 20 mln zł na realizację świadczeń rodzinnych, w tym ponad 15 mln zł na wypłaty 500+. 

REKLAMA

– Tegoroczny budżet gminy jest ambitny i rozwojowy. Prace nad nim nie były łatwe, ale ostatecznie udało nam się wykorzystać wszystkie dostępne możliwości finansowe. Postanowiliśmy, pomimo czasu pandemii, nie zwalniać tempa w realizacji inwestycji. Wydatki planowaliśmy z myślą o potrzebach mieszkańców i w trosce o ciągłą poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia w gminie – ocenia Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka. 

Wydatki gminy w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 85 mln zł. Najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców są wydatki na inwestycje, które w tym roku sięgną kwoty 16 mln zł. Oznacza to, że niemal 20 proc. budżetu zostanie przeznaczone na inwestycje. Włodarze m.in. zakończą budowę kanalizacji w Łążynie i w dalszym ciągu będą rozbudowywać sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Kontynuowana będzie także budowa chodników, m.in. w Złejwsi Małej i Pędzewie, oraz oświetlenia, m.in. w miejscowości Cichoradz. 

– Na 2021 r. zaplanowane jest również wiele zadań drogowych, m.in. dokończenie budowy drogi po dawnym nasypie kolejowym do Toporzyska i remont ul. Cedrowej w Starym Toruniu. Planowane jest również asfaltowanie dróg na terenie całej gminy, co pochłonie prawie 4 mln zł, oraz wykonanie drogi łączącej osiedla w Czarnym Błocie z drogą krajową – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. – Innym przedsięwzięciem, którego realizację rozpoczynamy w tym roku, jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Siemoniu, która zabezpiecza dostawy wody dla północnej części gminy. Koszt zadania to prawie 2 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 1,2 mln zł. 

Włodarze będą także kontynuować budowę placu rekreacyjnego w Cichoradzu, prace nad budynkiem rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku oraz realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza. W tym roku będzie także finiszować budowa harcówki w Górsku.

– Największą z nowych inwestycji będzie przebudowa i remont historycznej części budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika, która pochłonie 1,7 mln zł – wyjaśnia Krzysztof Rak. – Już w kwietniu planowane jest także rozpoczęcie budowy PSZOK-u, który zostanie zlokalizowany za budynkiem ZUK-u w Rzęczkowie. Inwestycja kosztująca ponad 2 mln zł umożliwi stworzenie w pełni wyposażonego, spełniającego standardy ekologiczne i, co najważniejsze, otwartego przez 6 dni w tygodniu punktu.

Pieniądze w budżecie zagospodarowane zostały też na budowę kolejnych etapów ścieżki rowerowej, łączącej Górsk ze Złąwsią Wielką. Samorząd zakupi ponadto nowy wóz dla OSP Toporzysko, wymieni wentylację w Domu Kultury w Górsku, rozpocznie termomodernizację budynku urzędu, a także zleci wykonanie dokumentacji rozbudowy podstawówki w Czarnowie oraz budowy placu zabaw i parkingu przy przedszkolu. Do tego zaplanowano wymianę ogrzewania w podstawówce w Górsku, montaż klimatyzacji w szkole w Łążynie, zakup klimatyzatorów do przedszkola i budowę boiska gminnego w Złejwsi Wielkiej. Gmina zakupi także samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. 

– Prawie 1,3 mln zł pochłonie poza tym utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Złejwsi Wielkiej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – dodaje Krzysztof Rak.

Deficyt w gminnym budżecie ustalono na poziomie 8,8 mln zł. Niemal 6,5 mln zł pokryte zostanie pożyczkami i kredytami, a resztę deficytu sfinansują środki własne i niewykorzystane środki pieniężne z zeszłorocznego budżetu. Łączne zobowiązania kredytowe gminy wzrosną do 9,5 mln zł.

– Mamy nadzieję, że realizacja założeń tegorocznego budżetu będzie przebiegać sprawnie i bez komplikacji. Oczywiście, jeżeli pojawią się nowe możliwości dofinansowań zewnętrznych, będziemy je na bieżąco uwzględniać w budżecie – podsumowuje wójt Jan Surdyka.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.