Budżet gminy Obrowo. Jakie będą dochody i wydatki w 2021 roku?

Box2 Obrowo
W 2021 roku gmina kontynuuje prace przy Szkole Podstawowej w Obrowie/fot. nadesłane

Podczas ostatniej w minionym roku sesji radni gminy Obrowo przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2021 r. Niemalże wszyscy głosowali „za”, przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”, a wójt Andrzej Wieczyński nowy budżet nazywa bezpiecznym i stabilnym. Jak prezentuje się budżet gminy Obrowo na obecny rok?

Łącznie 14 radnych poparło na sesji 22 grudnia zaproponowany przez wójta budżet. Tylko jeden z nich wstrzymał się od głosu. Przeciw nie był nikt. W związku z przyjęciem uchwały budżetowej znamy już kwoty, jakimi w 2021 r. operować będzie gmina Obrowo. Zarówno dochody, jak i wydatki budżetu przekroczą 100 mln zł. 

REKLAMA

Tych pierwszych będzie w przybliżeniu 101,5 mln zł, z czego 93,6 mln zł to dochody bieżące. Na nie z kolei składa się nieco ponad 20 mln zł subwencji oświatowej, niecałe 30 mln zł dotacji na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych gminy, 7,4 mln zł subwencji wyrównawczej, a także 4,5 mln zł z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz 3,5 mln zł za wywóz odpadów komunalnych. 17,2 mln zł pochodzić będzie z podatku PIT, a nieco ponad 7,5 mln zł to wpływy z tytułu innych podatków, takich jak podatek od nieruchomości czy od środków transportowych. Kwotę 101,5 mln zł dopełniają dochody majątkowe. Będzie ich w tym roku niecałe 7,5 mln zł i złożą się na nie dofinansowania z Unii Europejskiej, Funduszu Dróg Samorządowych i Ministerstwa Sportu. Dotacje wesprą wiele ważnych inwestycji na terenie gminy. Będzie to np. budowa PSZOK-u w Osieku, termomodernizacja OSP w Dobrzejewicach czy szkoły w Obrowie, adaptacja budynku po dawnym dworcu PKP w Obrowie, a także przebudowa dróg w Kawęczynie i Szembekowie. 

Nieco więcej niż wpływów będzie wydatków. W uchwalonym budżecie na 2021 r. przewidziano ich niecałe 103 mln zł, z czego około 90,5 mln zł to wydatki bieżące. 1 mln zł kosztować będzie utrzymanie gminnych dróg, 660 tys. zł oświetlenie ulic, 780 tys. zł usługi MZK, a także dotacje: dla GOK-u (522 tys. zł), biblioteki (427 tys. zł) i klubów sportowych (170 tys. zł). Lwią część wydatków bieżących pochłoną te związane z oświatą i z pomocą społeczną – tych pierwszych będzie blisko 35 mln zł, a drugich – ponad 32 mln zł. Pozostałe wydatki w kwocie łącznie ponad 12 mln zł stanowią część majątkową i obejmują m.in. wspomniane wcześniej inwestycje, na które udało się pozyskać dotacje zewnętrzne, ale też takie, na które dotacji nie będzie. To np. budowa kanalizacji i sieci wodociągowych oraz inwestycje drogowe. 

Deficyt przyjętego budżetu wynosi niecałe 2 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię zarówno co do budżetu gminy na 2021 r., jak i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034.

– Dziękuję Radzie Gminy za zgodne głosowanie. Dziękuję również za przedstawione pytania i zgłoszone uwagi. Mieszkańcy mogą być spokojni, że mimo pandemii rozwój gminy na dotychczasowym poziomie będzie utrzymany. To stabilny i bezpieczny budżet – mówił wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Szczególnie ważne w budżecie są środki zewnętrzne. To pieniądze, dzięki którym możliwe jest realizowanie wielu inwestycji. Środki na rozwój swojej okolicy mogą zapewnić także sami mieszkańcy – płacąc podatki w miejscu zamieszkania. Ma to duże znaczenie przy opracowywaniu stabilnego budżetu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *