Budżet gminy Chełmno przyjęty jednogłośnie

Box2 Powiat chełmiński
Fot. Pixabay

Z końcem roku radni gminy uchwalili budżet na bieżący rok. Z zadaniem nie mieli problemu: podjęli tę decyzję jednogłośnie.

– Oczywiście bardzo mnie cieszy, że rada jest tak jednomyślna – mówi wójt gminy Chełmno Krzysztof Wypij. – Mogę się przy tej okazji pochwalić, że to już po raz 17. rada przyjmuje budżet jednogłośnie, bez żadnych poprawek. Świadczy to o tym, że budżet jest konstruowany jak najbardziej prawidłowo. Że jest dobrze napisany i że uwzględnia konsultacje społeczne i uwagi radnych. Dlatego zyskuje takie poparcie. Radni czują te same potrzeby, co mieszkańcy.

REKLAMA

Napisanie dobrego budżetu to rozmawianie o wielu kwestiach z dużym wyprzedzeniem. To branie pod uwagę przede wszystkim priorytetów gminy i najpilniejszych zadań na kolejne miesiące i lata. Co będzie tym priorytetem w nadchodzącym roku?

– Budżet jest nastawiony mocno inwestycyjnie i wynosi około 7 mln zł – dodaje Krzysztof Wypij. – Oznacza to, że będziemy kolejno realizować najpilniejsze potrzeby gminy. A te są ogromne. Obecnie pojawiła się szansa pozyskania 2 mln na drogę, która może być w tym roku zrobiona. To droga z Kolna do Podwieska o długości 4 km. Jesteśmy na liście oczekujących na dofinansowanie. Czekamy jeszcze tylko na ocenę wniosku, ale wszystko wskazuje na to, że te pieniądze powinny zostać nam przyznane. Odbędzie się to najprawdopodobniej latem tego roku. Z zewnątrz otrzymamy 66 proc., a pozostałą kwotę zabezpieczymy z budżetu gminy. Dla nas to bardzo poważna pomoc. Z takich okazji należy korzystać, ponieważ w gminie naprawdę potrzebujemy jeszcze wielu dróg. Oczywiście musimy zabezpieczyć naszą część w postaci kredytu, ale należy to robić, bo taka możliwość może się już nie powtórzyć. Trzeba tylko przyklasnąć i cieszyć się, że się pojawiła.  

W czasie sesji przyjęto również cały szereg innych uchwał, m.in. w sprawie zmiany budżetu gminy Chełmno na 2018 rok i w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2018-2024.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *