Budowa drogi rowerowej na trasie Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny ruszy po 5 października [3 PYTANIA DO]

Box2 Lubicz Powiat toruński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

O zbliżającym się rozpoczęciu budowy ścieżki rowerowej na trasie Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny rozmawialiśmy z sołtysem Nowej Wsi, Miłoszem Morawiakiem.

Teren pod budowę ścieżki na trasie Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny został przekazany do wykonawcy. Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia prac i jak długo mogą one potrwać?

REKLAMA

Na spotkaniu 28 września z przedstawicielami samorządu województwa, z wójtem Markiem Nicewiczem, wykonawcą i oczywiście z mieszkańcami Nowej Wsi, wykonawca poinformował, że na plac budowy wchodzi po 5 października. Wykonawca chce rozpocząć prace na terenach niezamieszkałych, czyli na terenie łącznika między Złotorią a Nową Wsią i między Nową Wsią a Lubiczem Górnym – tam, gdzie są głównie tereny leśne. Na teren Nowej Wsi wykonawca chce wejść dopiero na wiosnę, by nie generować utrudnień dla mieszkańców, ponieważ będą przebudowywane wjazdy na posesję.
Całość prac zgodnie z umową zawartą pomiędzy wykonawcą, a Wojewódzkim Zarządem Dróg ma się skończyć do końca sierpnia, tudzież do połowy września przyszłego roku.

Mieszkańcy długo zabiegali o stworzenie ścieżki. Dlaczego aż tak bardzo im na tym zależało?

Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ Nowa Wieś jest miejscowością leżącą wzdłuż drogi wojewódzkiej 657, przy której nie ma żadnej infrastruktury takiej jak chodniki, czy nawet żadnego utwardzonego pobocza. Z tego względu komunikacja piesza jest bardzo mocno utrudniona i niebezpieczna, dlatego że przez Nową Wieś odbywa się bardzo duży ruch tranzytowy. W godzinach szczytu poruszanie się po tej drodze jest bardzo utrudnione dla mieszkańców. Otworzyła się furtka na to, by z dotacji unijnych wybudować ścieżkę i dzięki wielu zabiegom ze strony mieszkańców oraz władz gminy udało się do tego doprowadzić.

Jakie jeszcze inwestycje w gminie Lubicz są potrzebne według Pana i według mieszkańców?

Na pewno istotnym dla nas rozwiązaniem byłoby to, aby cały ruch tranzytowy, który jest w Nowej Wsi, został odsunięty z części zamieszkałej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Nowej Wsi droga wojewódzka docelowo przewidziana jest jako droga przeniesiona pod las. Właśnie ze względu na to, aby nie przebiegała przez teren zurbanizowany oraz aby, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchronić rezerwat przyrody Dolina Drwęcy, przed negatywnymi skutkami wciąż narastającego ruchu samochodowego. Innymi inwestycjami, jakich oczekujemy w naszym sołectwie, są między innymi: przebudowa ulic dojazdowych do posesji z gruntowych na asfaltowe i ich oświetlenie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej.  

1 thought on “Budowa drogi rowerowej na trasie Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny ruszy po 5 października [3 PYTANIA DO]

  1. Za kanalizację się weźcie, intdrnet światłowodowy, pobocza dla pieszych. Jedyne co umiecie to sciezki rowerowe. Do znudzenia juz. Żenujące

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *