Boom na fotowoltaikę w gminie Zławieś Wielka. Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Łukasz Piecyk

Trwa realizacja projektu fotowoltaicznego w gminie Zławieś Wielka. W ogłoszonym w lutym przetargu wyłoniono już wykonawcę i niedługo zacznie się montaż 75 instalacji. Firma z Bydgoszczy zajmie się także ich dostawą i uruchomieniem. Prace zajmą ok. dwóch miesięcy. 

W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają zaledwie 14 proc. zapotrzebowania na energię, ale zainteresowanie OZE jest coraz większe. Od kilku lat obserwujemy boom na fotowoltaikę. W ciągu ostatniego roku nastąpił 150-procentowy wzrost energii, produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Rośnie także liczba prosumentów, czyli indywidualnych odbiorców, którzy wytwarzają energię na własne potrzeby. W gminie Zławieś Wielka krąg prosumentów fotowoltaicznych także się powiększy.

REKLAMA

Beneficjentami projektu jest 73 mieszkańców gminy. Dwie instalacje zostaną zamontowane na budynkach użyteczności publicznej, na świetlicach wiejskich – mówi Piotr Grodzki, inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

Dofinansowanie ze środków unijnych pokryje połowę kosztów instalacji i montażu.

Projekt zakłada, że wnioskodawca poniesie 50 proc. kosztów dostawy i montażu instalacji oraz zobowiąże się do pokrycia kosztów utrzymania instalacji w przeciągu 5 lat, czyli w okresie trwałości projektu – informuje Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Przez 5 lat trwałości projektu instalacje będą własnością gminy. Dopiero po tym czasie zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości. Przetarg na wykonawcę instalacji został już zakończony. Stanęły do niego dwie firmy. Po analizie obu ofert wybór padł na firmę Eprosument S.A. z Bydgoszczy. 

Wykonawca zajmie się dostawą, montażem oraz uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych. Będą one obejmować automatyczny system kolektorów fotowoltaicznych, falownik i niezbędną instalację elektryczną. Elementy wykończeniowe, które zostaną uszkodzone w trakcie robót budowlanych, będą naprawione i odtworzone. Wykonawca zobowiązał się także przeprowadzić próby instalacji, jej rozruch oraz przygotować instrukcję obsługi dla odbiorców. W ramach projektu montowane będą trzy rodzaje instalacji. Instalacja 4 kW po dotacji będzie kosztowała ok. 9,7 tys. zł, instalacja 3 kW to koszt dla odbiorcy ok. 8,3 tys. zł, a najmniejsza 2 kW będzie wymagała nakładu ok. 6,3 tys. zł. Panele zostały objęte gwarancją 12 lat.

Najwięcej, bo aż 53 sztuki, jest instalacji 4 kW. Instalacji 3 kW będzie 12, a tych najmniejszych 2 kW zostanie zainstalowanych 8 sztuk – wymienia Piotr Grodzki.

Początkowo termin wykonania zadania został określony na koniec maja, jednak ze względu na ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, związane z epidemią koronawirusa, termin realizacji ulegnie nieznacznemu przesunięciu. Szacuje się, że prace potrwają ok. dwóch miesięcy, czyli w lipcu wszystkie instalacje powinny zostać oddane do użytku. W chwili obecnej trwają spotkania z odbiorcami, podczas których podpisują umowy o partycypacji w kosztach. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *