Biblioteka w Chełmży ma nowego dyrektora. Czego mogą się spodziewać mieszkańcy?

Box2 Chełmża
fot. nadesłane

W chełmżyńskim sektorze kulturalnym przyszedł czas zmian. Na czele Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanął Artur Stankiewicz. Nowy dyrektor ma ambitne plany, choć w dobie pandemii ich realizacja może nie należeć do najłatwiejszych. Wiele wskazuje jednak na to, że Chełmżę w zakresie kultury czeka ożywienie.

Zmiana na stanowisku dyrektora PiMBP w Chełmży nastąpiła 2 miesiące temu. Artur Stankiewicz wcześniej pracował w dziale promocji Starostwa Powiatowego w Toruniu, gdzie spędził 18 lat. Swoje kierownictwo nad chełmżyńską biblioteką rozpoczął od zapoznania się z nowymi współpracownikami. Jak sam podkreśla, w skutecznym działaniu istotne jest wzajemne zrozumienie.

REKLAMA

– Jestem po rozmowach z całą załogą. Dostrzegam przestrzenie, które wymagają ożywienia. Chciałbym, aby pracownicy biblioteki byli obecni w przestrzeniach ośrodka kultury i odwrotnie. To z pewnością pozwoli lepiej rozumieć i czuć instytucję kultury, którą wspólnie tworzymy. Duże przedsięwzięcia wymagają ogromnego wsparcia całej załogi. Kiedy wiem, że załoga tego chce, jesteśmy w stanie pokusić się o zwiększoną aktywność – mówi nam nowo wybrany dyrektor.

Artur Stankiewicz od 2 miesięcy zarządza Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Chełmży, ale także jednostkami podległymi, wchodzącymi w jej struktury. Są to Chełmżyński Ośrodek Kultury, Filia Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz Punkt Informacji Turystycznej. Odpowiadał będzie za większą część miejskich wydarzeń kulturalnych.

– W dobie pandemii nasze działania, szczególnie w zakresie kultury, zostały zablokowane. Poniekąd dostępne pozostają te związane z funkcjonowaniem biblioteki – wyjaśnia dyrektor. – W przestrzeni internetowej staramy się działać na tyle, na ile jest to możliwe. Zastałem tutaj pewien stan, który wymaga przewartościowania. Dziś wykorzystujemy nasze kwalifikacje i umiejętności tak, aby najlepiej, jak potrafimy, przenieść działalność kulturalną do sieci.

Przenoszenie do sieci nie oznacza jednak, że nie ma planów na wydarzenia stacjonarne. Nowy dyrektor ma rozbudowany program, choć jego realizacja zależeć będzie od obowiązujących w danym momencie obostrzeń przeciwepidemicznych. W najbliższym czasie biblioteka wesprze lokalny sztab WOŚP podczas kolejnego finału, co stało się już tradycją. Poza tym w planach jest seria wydarzeń przewidzianych na cały rok. Mowa tu np. o Festiwalu Żywej Historii, realizowanym we współpracy z samorządem miasta i powiatu. Przygotowywane są także takie inicjatywy jak Noc Bibliotek, spotkania z archeologią na chełmżyńskich plażach, kino plenerowe, muzyczne zaduszki, jarmark bożonarodzeniowy czy etnokolędowanie. 

– To zaledwie kilka wydarzeń, które chciałbym, żeby zaistniały w przestrzeni miejskiej. Będzie także kilka wydarzeń mniejszych, realizowanych w partnerstwie ze szkołami miejskimi czy jednostkami powiatowymi, jak Środowiskowy Dom Samopomocy i Zespół Szkół im. Unii Europejskiej – tłumaczy Artur Stankiewicz. 

Jaka jest wizja dyrektora na dalszą przyszłość? Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu świadczonych usług w tym zakresie, za który odpowiedzialna jest biblioteka i podległe jej jednostki.

– Nowoczesna biblioteka ze świetnym księgozbiorem oraz wielofunkcyjny ośrodek kultury, z aktywnym, kompetentnym i kreatywnym zespołem – to wizja, za którą chcemy gonić. Jeżeli będziemy do niej dążyć, będziemy się rozwijać – wyjaśnia nowy dyrektor PiMBP.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *