Bezpieczniej w centrum. Przejścia dla pieszych w Czernikowie lepiej oświetlone i oznakowane

Box2 Czernikowo Wiadomości
fot. nadesłane

Zwiększa się poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w centrum Czernikowa. Dotyczy to m.in. przejść przy żłobku i Urzędzie Gminy, które zostały zmodernizowane dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niebawem rozpocznie się kolejna przebudowa przejścia dla pieszych – na ul. Akacjowej (przy cmentarzu).

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowano w sumie ponad 1 km gminnych dróg.

REKLAMA

Chociaż konkurs dedykowany był głównie przebudowie i doświetleniu przejść dla pieszych, dzięki możliwości uwzględnienia w zakresie poszczególnych projektów przebudowy obszarów oddziaływania tychże przejść (do 100 m po obu stronach) oraz partnerstwu z powiatem toruńskim udało nam się podnieść poziom bezpieczeństwa i infrastrukturalnej jakości na kluczowych odcinkach komunikacyjnych Czernikowa – informuje Przemysław Pujer z Urzędu Gminy Czernikowo.

W ramach projektu zrealizowano przebudowę ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z drogą powiatową 2044C (ul. Targowa), przy którym utworzono wyniesione przejście dla pieszych, oznakowane i doświetlone. Powiat toruński zrealizował prace na odcinku ul. Słowackiego od torów kolejowych do miejsca na wysokości parkingu centrum „Domex”. Wybudowano tam wyniesione przejścia dla pieszych przy żłobku oraz Urzędzie Gminy. Dwa kolejne projekty gminne objęły ul. Szkolną od skrzyżowania z drogą powiatową do salonu fryzjerskiego „Perfekt”.

Dzięki zwiększeniu dofinansowania do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych, przebudowano jeszcze ul. Słowackiego od DK nr 10 do miejsca, w którym swoją inwestycję zakończył powiat, z wyniesieniem całego skrzyżowania Słowackiego/Szkolna/3 Maja włącznie – informuje przedstawiciel Urzędu Gminy.

Do połowy przyszłego roku ma zostać zrealizowana przebudowa kolejnego przejścia dla pieszych – na ul. Akacjowej.

Inwestycja zakłada korektę lokalizacji przejścia dla pieszych, znajdującego się obecnie w cmentarnej bramie, a także przebudowę jezdni i chodników na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – opisuje Przemysław Pujer.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.