Będzie bezpieczniej w Brukach Unisławskich. Trwa przebudowa drogi

Box2 Wiadomości
Przebudowywana droga odchodzi od drogi wojewódzkiej nr 550. Fot. Łukasz Piecyk

Włodarze gminy Unisław zdecydowali o kontynuowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. To proponowane przez radnych narzędzie do walki z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Priorytetowym zadaniem w najbliższym okresie będzie budowa drogi w Brukach Unisławskich. 

Na ostatniej sesji Rady Gminy Unisław, która odbywała się 6 maja, zdecydowano, w jakim kierunku powinna rozwijać się gmina. To ważne zagadnienie szczególnie w odniesieniu do uszczuplenia gminnej kasy. Nie jest tajemnicą, że samorządy w najbliższym czasie będą musiały szukać oszczędności. Spadek dochodów wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W gminie Unisław wpływy z podatku PIT spadły o 38 proc.

REKLAMA

Do końca roku, jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, w budżecie gminy będzie brakowało z tego powodu ok. 1,2 mln zł – wyjaśnia Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław. – Tych środków może być jeszcze mniej, jeżeli sytuacja będzie się pogłębiać.

Radni z Unisławia zastanawiali się w związku z tym, czy zasadne będzie oszczędzanie, czy może cięcie wydatków? Jedno z ważniejszych pytań, jakie padło na sesji, dotyczyło inwestycji.

Zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować inwestycje – informuje Jakub Danielewicz. – To właśnie inwestycje mogą stać się narzędziem walki ze skutkami epidemii.

Priorytetowe, zdaniem większości samorządów, są inwestycje z dofinansowaniem ze środków unijnych. W gminie Unisław dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych udało się uzyskać na przebudowę drogi w miejscowości Bruki Unisławskie. Chodzi o drogę, prowadzącą do budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich. 

Dostałem od radnych zielone światło, aby kontynuować budowę drogi – mówi Jakub Danielewicz. 

Motywacją wójta i radnych była przede wszystkim lokalizacja drogi. Użytkowana jest ona bowiem m.in. przez dzieci, uczęszczające do pobliskiej placówki oświatowej. W szkole znajduje się także punkt przedszkolny, z którego korzystają najmłodsi mieszkańcy gminy. Przebudowa drogi, prowadzącej do szkoły, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Unisław. 

Koszt budowy drogi wynosi 300 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji poznamy w najbliższym czasie – mówi Jakub Danielewicz.

Wójt zwraca uwagę, że moment na wybranie wykonawcy może być korzystny z finansowego punktu widzenia.

Patrząc na to, co się dzieje u sąsiadów, widzimy, że koszty na przetargach są mniejsze o prawie 50 proc. w stosunku do tego, co było jeszcze pół roku temu – dodaje Jakub Danielewicz.

Termin składania ofert w przetargu minął 25 maja. Inwestycja zakłada kompleksowe przygotowanie drogi, czyli w pierwszej kolejności rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, przeprowadzenie robót ziemnych i wykonanie nasypów. W dalszych etapach przewidywane jest wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, zrobienie odwodnienia korpusu drogowego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i finalnie przygotowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Roboty będą też obejmować ustawienie krawężników betonowych, oznakowanie drogi i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany termin realizacji prac.

Epidemia koronawirusa nie wpłynęła także na realizację pozostałych inwestycji w gminie Unisław. W dalszym ciągu realizowane są m.in. budowa oczyszczalni ścieków czy budowa ścieżki rowerowej. Oba przedsięwzięcia są dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Niedawno został także złożony wniosek na dofinansowanie do budowy inkubatora przedsiębiorczości.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *