Będą działać lokalnie. Gmina Obrowo w zarządzie LGD “Podgrodzie Toruńskie”

Box2 Obrowo
Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Michalski, Marzena Słupczewska, Wojciech Knieć, prezes LGD i wójt Obrowa Andrzej Wieczyński. (Fot. UGO)

Gmina Obrowo znów będzie miała silną reprezentację w zarządzie Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”. W ubiegłym tygodniu odbyły się wybory na kolejną kadencję, która potrwa do 2025 r. Dzięki obecności w LGD w gminie Obrowo zrealizowano wiele inwestycji. Dzięki obecności reprezentantów gminy w nowym zarządzie, mieszkańcy mogą spodziewać się kolejnych.

W nowym zarządzie LGD „Podgrodzie Toruńskie” zasiądą wójt Andrzej Wieczyński, Marzena Słupczewska i Krzysztof Michalski. Z kolei w radzie LGD gminę Obrowo reprezentować będą Iwona Malcan-Maj, Krzysztof Konczewski, Przemysław Piotrowski i Tomasz Wierzbicki. 

REKLAMA

LGD „Podgrodzie Toruńskie” działa na terenie gmin Obrowo, Wielka Nieszawka i Lubicz. Jej zadaniem jest tworzenie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i wspieranie integracji społeczności lokalnych z Unią Europejską. 

Grupa przyczynia się też do wielu inwestycji, jakie mają miejsce na jej obszarze działania. W gminie Obrowo były to np. boisko w Silnie, siłownie zewnętrzne w Głogowie, Osieku nad Wisłą, Szembekowie, Dobrzejewicach, Brzozówce, adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską czy przyszła rewitalizacja dawnego dworca PKP w Obrowie. Gmina Obrowo w kolejnej kadencji będzie mogła liczyć na kolejne inwestycje. W nowym zarządzie ma trzech reprezentantów, w tym jednego z trzech wiceprezesów, którym został wójt Andrzej Wieczyński.

LGD „Podgrodzie Toruńskie” oprócz inwestycji zajmuje się także organizacją imprez kulturalnych, sportowych, festiwali czy festynów. To bezpośrednio wpływa na kształtowanie rozwoju lokalnych społeczności. Grupa dąży do zwiększania ich udziału w życiu społecznym, dając mieszkańcom jednocześnie wpływ na zarządzanie gminami. 

– Cele „Podgrodzia” są zbieżne z celami, jakie stawiamy sobie w gminie Obrowo i z zadaniami, które chcemy realizować. Dlatego aktywne członkostwo w LGD zawsze było dla nas ważne – mówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Dziękuję byłym członkom władz naszego stowarzyszenia za dotychczasową pracę, a nowym gratuluję wyboru. Nie wątpię, że mieszkańcy trzech gmin tworzących LGD nadal będą odnosić korzyści z działalności „Podgrodzia”.

Dla gminy Obrowo obecność w LGD oznacza dalszy rozwój. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na kolejne wydarzenia kulturalne i dalsze inwestycje. Ich realizacja jest możliwa przy udziale środków unijnych, które pozyskuje „Podgrodzie Toruńskie”. Niektóre z ważnych inwestycji zostały już ukończone. Kolejne jeszcze przed nami.

Władze na nową kadencję wybrano w ubiegłym tygodniu. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” odbyło się w Zespole Szkół w Obrowie. Nowy zarząd oraz rada LGD liczą po 9 członków.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *