Autobusem MZK do Obór? Trwają rozmowy w tej sprawie

Box2 Obrowo Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Jeszcze tej jesieni mieszkańcy Obór mogą doczekać się kursującego do ich miejscowości autobusu MZK. Wszystko zależy od tego, czy gminie Obrowo uda się zawrzeć odpowiednie porozumienia. Działania są w toku – już teraz udało się dogadać z właścicielem działki, na której powstać ma zatoka do zawracania dla autobusów. 

W gminie Obrowo stale przybywa mieszkańców, a przyrost lokalnej społeczności wymaga także poszerzenia zakresu usług. Gmina podjęła starania o skomunikowanie miejscowości Obory z Toruniem, proponując przedłużenie trasy kursowania autobusów linii nr 23. W tej chwili prowadzone są rozmowy z nadzorującym toruńskie MZK Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia oraz z gminą Lubicz, gdzie kończy się obecna trasa linii nr 23. 

REKLAMA

Mieszkańcom Obór zależy na połączeniu autobusowym ich miejscowości z Toruniem – mówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym. Obory się rozwijają, corocznie przybywa tu ok. 40-50 mieszkańców. Podjąłem więc rozmowy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Toruniu oraz z wójtem gminy Lubicz o możliwości przedłużenia linii autobusowej 23 do Obór. Planujemy wprowadzić około dziesięciu kursów dziennie.

Autobusy wspomnianej linii rozpoczynają swoją trasę przy pl. św. Katarzyny w Toruniu i kończą w miejscowości Kopanino w gminie Lubicz. Propozycja wydłużenia trasy do Obór zakłada dodatkowe 2,5 km jazdy. Wymaga to jednak odpowiedniej infrastruktury. Droga z Kopanina do Obór musiałaby mieć odpowiednią szerokość, zwłaszcza na zakrętach oraz łukach. W Oborach musiałoby również znaleźć się miejsce do zawracania autobusu. W tym celu gmina prowadziła rozmowy z właścicielem narożnej działki, gdzie mogłaby powstać specjalna zatoka, na której pojazdy MZK mogłyby swobodnie zawracać. W tej sprawie udało się już osiągnąć porozumienie. Aktualnie prowadzone są prace nad kosztorysem wykonania placu manewrowego. Równolegle w Urzędzie Gminy trwają analizy, które zostaną wykorzystane przy ustalaniu częstotliwości kursów autobusów. Wszystko to zostanie poddane konsultacjom z toruńskim Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz z gminą Lubicz. Aby do przedłużenia linii nr 23 doszło, konieczne będzie osiągnięcie porozumienia przez wszystkie trzy podmioty.

Chcielibyśmy, aby prace budowlane na terenie naszej gminy i gminy Lubicz zakończyły się w najbliższych tygodniach. Dzięki temu linia 23 mogłaby zostać przedłużona do Obór jeszcze jesienią – dodaje sekretarz gminy Mirosława Kłosińska.

Dzięki staraniom władz gminy, być może już niedługo mieszkańcy zyskają lepsze połączenie z miastem. Może to okazać się kluczowe w przypadku osób pracujących lub uczących się w Toruniu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.