ARiMR wydłuża termin składania wniosków o płatność dobrostanową

ARiMR
fot. Pixabay.com

Termin składania wniosków przez rolników, chcących ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt” został przedłużony do 15 czerwca. Kto może się o nie ubiegać?

Wsparcie kierowane jest do hodowców krów i świń i ma na celu rekompensatę poniesionych kosztów i utraconych dochodów, będących efektem wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Kluczem jest tu zadbanie o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, wynikające z poprawienia warunków ich utrzymania – zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska, czy wybiegu lub zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni.

ARiMR do piątku przyjęła 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki płatności:

  • 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach);
  • 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach);
  • 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym);
  • 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach);
  • 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Wnioski składać należy drogą elektroniczną, za pomocą aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Przesunięcie terminu składania wniosków na 15 czerwca nie oznacza, że nie będzie można ich składać po tym terminie. Trzeba będzie jednak liczyć się z tym, że za każdy roboczy dzień zwłoki należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%. Wnioski trzeba jednak składać nie później, niż do 10 lipca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *