ARiMR wesprze przedsiębiorców

ARiMR Powiat chełmiński
Fot. Pixabay

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Można je składać do 20 listopada. 

Przedsiębiorcy, świadczący usługi na rzecz rolników, którzy chcą rozwijać swoją działalność mogą ubiegać się o wsparcie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wymogiem jest prowadzenie przez co najmniej dwa lata, do dnia złożenia wniosku, działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie wspomagania produkcji roślinnej, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, bądź działalności usługowej następującej po zbiorach.

REKLAMA

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wliczone są w to m. in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi oraz urządzeń do produkcji rolnej, a także aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, czy opłat za patenty i licencje. 

Limit pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 500 tys. złotych. Dofinansowania nie są przyznawane na zakup nieruchomości i rzeczy używanych oraz koszty robót budowlanych, leasingu zwrotnego i podatku VAT. 

Ci, którzy skorzystali wcześniej z pomocy w ramach programu “Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013, nie mogą ubiegać się o to wsparcie. Warunek ten dotyczy jednak wyłącznie wnioskodawcy, a nie jego małżonka.

Kryteria, według których wnioski będą oceniane, to innowacyjność, ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko, realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym oraz nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013. Na ich podstawie, wnioskom będą przydzielane punkty, których suma zadecyduje o kolejności przyznawania pomocy. Wnioski należy składać do 20 listopada, w regionalnym oddziale ARiMR. 

Nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa. Poprzedni nabór wniosków odbył się w 2016 roku i spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Przyjęto wtedy około 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę 790 mln złotych.


Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *