ARiMR w dalszym ciągu prowadzi nabory na modernizację gospodarstw rolnych i w ramach akcji #SzczepimyzKGW

ARiMR Box2 Wiadomości

Regionalny Oddział ARiMR w Toruniu podpisał w tym roku z rolnikami kilkaset umów i wydał decyzje o przyznaniu dofinansowań na łączną kwotę ponad 267 mln zł. Beneficjenci, dzięki wsparciu, będą mogli m.in. unowocześnić swoje gospodarstwa. To jednak nie koniec tegorocznych naborów. 

Czas dożynek to czas podsumowań – również w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni czas w urzędzie był bardzo intensywny. Związane to było z wdrażaniem działań w ramach obu filarów Wspólnej Polityki Rolnej, ale także całego szeregu form wsparcia dla rolników ze środków krajowych i UE w ramach walki ze skutkami epidemii COVID-19.

REKLAMA

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR pozytywnie rozstrzygnął m.in. 377 wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników na łączną kwotę ponad 56 mln zł. Na restrukturyzację małych gospodarstw przyznano prawie 26 mln zł dla 432 gospodarzy, a na rozpoczęcie działalności pozarolniczej do realizacji przejdzie 60 projektów z dofinansowaniem przekraczającym 12 mln zł. 

W tym roku podpisanych dotąd zostało też łącznie 970 umów w ramach zadań realizowanych przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego. Kwota wsparcia przekroczyła 152 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyła się modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze D oraz nawadnianie. Również udzielano wsparcia na inwestycje zapobiegające zniszczeniu produkcji rolnej przez ASF, odtwarzające potencjał produkcji rolnej czy rozwijające działalność pozarolniczą. Niestety część wniosków spotkała się z odmową przyznania środków z różnych przyczyn. Te osoby, którym nie udało się uzyskać dofinansowania, mogą ponownie ubiegać się o fundusze w trwających oraz przyszłych naborach. 

Dodatkowo, w ramach programu „Rybactwo i Morze” w Oddziale Regionalnym ARiMR podpisano 32 umowy na ponad 20 mln zł. W tym roku po raz pierwszy dostępna była też pomoc dla pszczelarzy, na którą ARiMR w województwie przeznaczy ponad 950 tys. zł oraz dotacje na usunięcie szkód (spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi) zaistniałych w gospodarstwach w 2020 r. 

Część naborów z 2021 r. nadal trwa. Przede wszystkim przedłużony został termin składania wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w obszarach ABCD oraz w obszarze nawadniania. Dokumenty aplikacyjne można składać do 20 września 2021 r. 

W dalszym ciągu trwa także akcja mająca na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Zarejestrowane w ARiMR KGW mogą składać wnioski o dofinansowanie na realizację wydarzeń profrekwencyjnych. Uzyskanie dofinansowania będzie możliwe po spełnieniu kilku podstawowych warunków, takich jak: zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników wydarzenia, przeprowadzenie kampanii informacyjnej o organizowanym festynie, zorganizowanie min. 3 atrakcji dla uczestników oraz złożenie uproszczonego sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia. Wnioski można składać do 15 września, a wydarzenie musi zostać zrealizowane do 30 września 2021 r. Do tej pory w Kujawsko-Pomorskiem złożono ponad 70 takich wniosków i wszystkie KGW otrzymają wsparcie na realizację swoich pomysłów. Łącznie w regionie na ten cel przeznaczonych zostanie prawie 600 tys. zł. 

Szczegółowe informacje na temat bieżących form pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *