ARiMR oferuje wsparcie dla poszkodowanych producentów mleka

ARiMR Box2 Wiadomości

Do 15 sierpnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie dla producentów rolnych, którzy w roku 2019 lub 2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko w związku z upadłością podmiotu skupującego oraz na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w przetwarzających produkty rolne spółdzielniach.

Na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy w latach 2019-2020 co najmniej raz sprzedali mleko i nie otrzymali za nie zapłaty, w związku z tym, że podmiot skupujący upadł. Do wniosku trzeba dołączyć kopie faktur bądź rachunków potwierdzających sprzedaż surowca oraz duplikat listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, a jego wysokość nie będzie mogła być wyższa niż 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka.

Więcej informacji – otwórz

REKLAMA

Przepisy przewidują również, że producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc, w wysokości do 40 tys. zł na jednego rolnika, na sfinansowanie udziałów (wpłaty niewypłaconej części udziałów) w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Wsparcie to ma charakter pomocy de minimis.

Więcej informacji – otwórz

Wnioski składać należy w biurach powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście,  przekazać przy pomocy platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.  Za datę złożenia będzie uważana data złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w placówce Agencji, a w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej – data nadania.

Materiał: ARiMR

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.