“Aktywni seniorzy w gminie Chełmża”. Jak działają Kluby Seniora?

Box2 Gmina Chełmża
fot. nadesłane

Gmina Chełmża stawia na seniorów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ruszył z realizacją projektu, w ramach którego w czterech miejscowościach powstały Kluby Seniora. Jego członkowie biorą udział w zajęciach pozwalających im rozwijać swoje pasje, udowadniając, że nigdy nie jest na to za późno.

„Aktywni seniorzy w gminie Chełmża” to projekt, który pierwotnie miał ruszyć jeszcze w ubiegłym roku. Nie pozwoliła na to jednak sytuacja epidemiczna.

REKLAMA

– Pandemia bardzo pokrzyżowała nam plany. Projekt miał rozpocząć się jeszcze w zeszłym roku. Pierwsze spotkanie informacyjne mieliśmy we wrześniu. Ostatecznie z projektem ruszyliśmy w czerwcu – wyjaśnia Anna Bykowska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Bielczynach, Dziemionach, Dźwierznie i Kiełbasinie powstały Kluby Seniora, liczące łącznie 40 członków – po 10 na każdy Klub. Są to osoby po 60. roku życia, nierzadko w trudnej sytuacji życiowej.

– Wiodącym celem projektu było wsparcie najstarszych mieszkańców gminy w codziennym funkcjonowaniu – mówi Anna Bykowska. – Pierwszeństwo wśród kwalifikujących się do projektu miały osoby, których dochód nie przekraczał 150 proc. kwoty kryterium dochodowego i spełniały pozostałe kryteria, czyli korzystały z pomocy finansowej GOPS-u, są zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach Klubów Seniora odbywają się zajęcia wspierające samorozwój. To m.in. zajęcia florystyczno-rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, taneczne, z animatorem oraz spotkania z psychologiem, pielęgniarką, kosmetyczką, fryzjerką czy stylistką. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po 4 godziny. Nie jest to więc wielkim obciążeniem dla seniorów, a pozwala im na rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności oraz integrację z grupą. A jednym z najważniejszych celów projektu jest właśnie to, by stworzyć poczucie przynależności tym, którzy na co dzień borykają się z samotnością. W planach są także wycieczki do Torunia, Bydgoszczy i Lubostronia, ukierunkowane na tematykę kulturalno-historyczną. Na zakończenie projektu planowana jest wspólna impreza dla wszystkich czterech Klubów. 

W zajęciach uczestniczą także wolontariusze, którzy pozostają w gotowości do pomocy uczestnikom projektu.

– Wolontariusze pomagają seniorom w dotarciu do Klubu, tłumaczą niejasności podczas gier, pomagają na zajęciach z rękodzieła – dodaje Anna Bykowska.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy w gminie Chełmża powstały Kluby Seniora. Podobne inicjatywy podejmowane były już w ubiegłych latach. W 2018 r. na terenie gminy powstały trzy Kluby Seniora, który pokazały, że aktywizacja najstarszych mieszkańców to dobry kierunek. Wtedy spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem, zarówno uczestników, jak i organizatorów.

– Doświadczenia z poprzednich lat mówią nam, że ta forma wsparcia jest potrzebna mieszkańcom. Nasi seniorzy chętnie uczestniczyli w zajęciach i rozwijali swoje pasje. Dawało nam to dużą satysfakcję – twierdzi Anna Bykowska.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 292 tys. zł, zaś dofinansowanie z unijnych środków sięgnęło kwoty ponad 248 tys. zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *