Aktywizacja zawodowa w gminie Obrowo. Skorzysta 200 osób

Box2 Obrowo Wiadomości
Chętni będą mieli do dyspozycji także m.in. kurs pierwszej pomocy. Fot. Pixabay

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki uzyskaniu grantu w wysokości 206 840 zł. Pozwoli on na powstanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. To właśnie tam realizowany będzie projekt z aktywizacji zawodowej.

Projekt zakłada aktywizację 200 osób dorosłych z terenu naszej gminy – mówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Zamierzamy rozwijać ich umiejętności przydatne do poruszania się na rynku pracy i dla rozwoju osobistego. Chcemy zachęcać do stałego rozwijania się, uczenia, samodoskonalenia, czyli do realizacji idei „lifelong learning” – uczenia się przez całe życie.

REKLAMA

Projekt skierowany jest do osób osamotnionych, niemobilnych, przejawiających brak aktywności zawodowej i społecznej, czy uzależnionych od wsparcia rodziny i innych form pomocy. Będą mogły wziąć w nim udział również osoby starsze bez form wsparcia edukacyjnego, społecznego, integracyjnego dla osób starszych, osoby posiadające wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości) oraz inne osoby dorosłe, chcące skorzystać z LOWE.

Co można zyskać, biorąc udział? Oferta jest szeroka i znajdzie się w niej coś dla każdego. Będą m.in. zajęcia z gotowania i gospodarowania domowym budżetem, zajęcia na temat zdrowego żywienia czy z zakresu rozwoju osobistego, którym towarzyszyć będzie wykonanie murala. Ponadto skorzystać będzie można z zajęć o charakterze artystycznym, w tym rękodzielniczych czy umuzykalniających. Chętni będą mieli do dyspozycji także kurs umiejętności komputerowych, kurs pierwszej pomocy, przy którym wykorzystane zostaną profesjonalne fantomy, a także zajęcia z języka obcego. 

Realizacja wyżej wymienionych zadań w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji możliwa jest dzięki otrzymaniu przez gminę Obrowo grantu w wysokości 206 840 zł. Program jest w całości finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” i zgodnie z założeniami pomoże wielu osobom w odnalezieniu się na rynku pracy, ale też w rozwinięciu swoich umiejętności i wykorzystaniu ich w życiu codziennym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *