Absolutorium dla wójta gminy Unisław przyjęte. Budżet z nadwyżką

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Kilka inwestycji drogowych, remont Gminnego Ośrodka Kultury i realizacja wielu programów unijnych. Tak wiele przedsięwzięć było finansowanych z gminnej kasy. Mimo to gmina osiągnęła blisko 1 mln zł nadwyżki budżetowej. Nic dziwnego, że radni zatwierdzili absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Radni gminy Unisław w czerwcu jednogłośnie przyjęli absolutorium dla wójta Jakuba Danielewicza za wykonanie budżetu na 2019 r. Oznacza to, że Rada Gminy stwierdziła, że działania finansowe, podejmowane w zeszłym roku przez wójta, były przeprowadzone prawidłowo. Poprzedni rok był dla gminy Unisław bardzo korzystny pod względem finansowym. 

REKLAMA

Dochody za 2019 r. okazały się być wyższe o 5 mln zł, niż pierwotnie zakładaliśmy, czyli osiągnęły poziom ponad 38 mln zł – wyjaśnia Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Najważniejszym źródłem dochodów dla gminy Unisław w 2019 r. był udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniósł prawie 4,5 mln zł. Podatki i opłaty lokalne wniosły do budżetu kolejne 3,4 mln zł. Budżet został także zasilony subwencją oświatową, która w zeszłym roku wyniosła ponad 8,5 mln zł. Gmina dołożyła na ten cel dodatkowe 4 mln zł.

Co istotne, zamiast 2 mln zł deficytu zrealizowaliśmy aż 1 mln zł nadwyżki budżetowej. Za wygospodarowane w budżecie fundusze udało nam się zrealizować aż 35 inwestycji, które pochłonęły łącznie prawie 4 mln zł – dodaje wójt Jakub Danielewicz. – Budżet gminy został wykonany w sposób efektywny, odpowiedzialny i co najważniejsze prorozwojowy.

Łączne wydatki gminy Unisław w 2019 r. przekroczyły 37 mln zł. Jedną z najważniejszych inwestycji z zeszłego roku było wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego, biegnącego od Unisławia do Raciniewia. Przedsięwzięcie pochłonęło prawie 280 tys. zł. Gmina Unisław uczestniczyła także w zadaniu przebudowy drogi powiatowej w okolicy skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury, ul. Grudziądzkiej i ul. Szerokiej w Unisławiu, a także finansowo wsparła zadanie pn.: „Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim”. Zmodernizowano także 2,5 km odcinka drogi gminnej Grzybno – Siemoń, co pochłonęło 200 tys. zł, i przebudowano drogę gminną w Głażewie za prawie 540 tys. zł. Utwardzono też ul. Ogrodową i ul. Kwiatową, a kolejna nowa droga wybudowana została do Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej w Raciniewie. To nie koniec inwestycji. Zakończono także 1. etap przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu, a także pobudowano siłownię zewnętrzną w Głażewie. Gmina bardzo aktywnie działała także na polu pozyskiwania funduszy unijnych.

Udało nam się pozyskać środki unijne na realizację wielu programów społecznych. Chodzi m.in. o program „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”, a także program „Złota jesień dla seniora”, realizowany na terenie dwóch Domów Dziennego Pobytu Seniora. Łącznie na oba programy pozyskaliśmy ponad 1 mln zł – mówi wójt Jakub Danielewicz.

Gmina Unisław, korzystając z finansowego wsparcia Unii Europejskiej, realizowała także dwa programy edukacyjne „Kształcenie ogólne” i „Niebo nad Astrobazami” oraz projekt polegający na stworzeniu miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Dziękuję skarbnikowi i pracownikom urzędu za doskonałą pracę, zwieńczoną ogromną liczbą sukcesów – podsumowuje wójt Jakub Danielewicz.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *