Czernikowo będzie modernizować sieć wodociągową

Box2 Czernikowo Wiadomości
fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Nadmierne zużycie wody ma negatywne konsekwencje nie tylko dla środowiska, ale także dla gminnej sieci wodociągowej. Włodarze Czernikowa starają się temu zapobiegać, rozbudowując infrastrukturę wodno-ściekową i apelując o oszczędzanie wody.

Niedobór wilgoci i problem suszy coraz częściej spędzają sen z powiek włodarzy. Zbliża się okres wakacyjny, a wraz z nim zwiększone zużycie wody. Gmina Czernikowo zmaga się z nadmiernym wykorzystaniem wody, m.in. do podlewania przydomowych ogródków, mycia samochodów czy napełniania oczek wodnych. Takie działania mają negatywne konsekwencje dla gminnej gospodarki wodno-ściekowej. Jedną z nich jest przyczynianie się do niewydolności gminnego systemu wodociągowego, co powoduje obniżenia ciśnienia wody i czasowe przerwy w jej dostawach. W związku z tym wójt gminy Czernikowo apeluje o oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej i jednocześnie przypomina, że nielegalny pobór wody z hydrantów grozi grzywną.

REKLAMA

Apele o racjonowanie zużycia wody to oczywiście nie wszystkie działania, podejmowane przez włodarzy w trosce o ochronę zasobów naturalnych. Nie mniej ważne są inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. 

Pozwalają one zwiększyć przepustowość infrastruktury wodociągowej na tyle, aby zapewnić optymalną wydolność systemu nawet w najtrudniejszych okresach – komentuje Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo.

W piątek 19 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisano umowę o dofinansowanie na przedsięwzięcie pn.: „Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze”. Udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości ponad 850 tys. zł. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 1,5 mln zł. Zadanie będzie realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap rozpocznie się już latem 2020 r. i obejmie budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w Makowiskach oraz w Mazowszu. Wykonawca zadania zajmie się m.in. wykonaniem robót ziemnych dla oczyszczalni, pompowni ścieków surowych, drenażu rozsączającego oraz przyłącza kanalizacyjnego i elektrycznego. Będzie także odpowiedzialny za dostawę i montaż oczyszczalni oraz pompowni, a także jej rozruch technologiczny, serwisowanie i zagospodarowanie terenu. 

Natomiast w 2021 r. gmina Czernikowo planuje drugi etap, czyli budowę wodociągowego przewodu zasilającego w Witowążu i budowę naziemnego zbiornika wody czystej w ramach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Osówce.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.