1 mln zł rocznie na transport uczniów. Gmina Obrowo uruchomiła dodatkowy autobus

Box2 Obrowo
Fot. Łukasz Piecyk

Gmina Obrowo rocznie na transport uczniów do szkół wydaje 1 mln zł. W tym roku szkolnym, mimo trwającej epidemii, zmierzający na lekcje również będą mogli liczyć na tego typu usługi i to w większym zakresie, niż jest to przewidziane w ustawie. Pojawi się także kolejny bus, który obsługiwał będzie uczniów szkoły w Łążynie. 

Obecna sytuacja nie zmienia celów gminy w zakresie oświaty. Uczniowie będą nadal dowożeni do szkół na obowiązujących dotychczas zasadach.

REKLAMA

– Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i pracowników szkół są i będą dla nas priorytetem – mówił na spotkaniu z dyrektorami szkół wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – W związku z tym utrzymujemy dotychczasowe zasady transportu dzieci do szkół. Nadal będziemy dowozić na lekcje wszystkie dzieci, które tego potrzebują, mimo że nie wymagają tego od nas przepisy prawa. Dodatkowo wprowadzamy kolejny autobus – dla uczniów z Łążyna.

Gmina od dawna kładzie duży nacisk na sprawy związane z edukacją. Władze traktują to priorytetowo, dlatego transport uczniów organizowany jest w zakresie większym, niż jest wymagane. Zgodnie z Prawem oświatowym gminy w konkretnych przypadkach mają obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu bądź zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Ma to zastosowanie wtedy, kiedy droga dziecka do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W gminie Obrowo na dowiezienie do szkoły mogą liczyć wszyscy potrzebujący uczniowie – zarówno ci z oddziałów przedszkolnych, jak i licealiści. Koszty ponoszone przez gminę na ten cel sięgają 1 mln zł. 

Transport nie tylko będzie utrzymany, ale nawet rozszerzony – w tym roku szkolnym wprowadzony zostanie kolejny autobus. Będzie on dowoził uczniów do szkoły w Łążynie. Do tej pory musieli oni polegać na autobusach kursujących do szkół w Brzozówce i Dobrzejewicach. Teraz uczniowie z Łążyna będą mieli większy komfort w drodze do szkoły. Utrzymanie transportu jest ważnym krokiem w kontekście decyzji o ponownym otwarciu szkół od 1 września. Dzięki temu uczniowie nie będą musieli martwić się o dojazd do placówki, niekiedy znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania. Takie działania podkreślają wagę, jaką władze gminy przywiązują do nauczania młodzieży.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *