Wsparcie finansowe dla rolników na sadzenie lasów

ARiMR
fot. Pixabay

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości mogą posadzić na nich las i skorzystać w tym celu z dofinansowania, oferowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o wsparcie można składać do 31 lipca.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych udzielane jest z PROW 2014-2020. Kierowane jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, przeznaczonych do zalesienia.

Co ważne, beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw – precyzuje Monika Galińska, spec. ds. Informacji i Promocji w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR.

Działka przeznaczona do zalesienia musi spełniać konkretne wytyczne. Nie może być mniejsza niż 0.1 ha i większa niż 20 ha, a jeżeli nie graniczy z lasem – musi spełnić także kryterium szerokości min. 20 m. Wsparcie udzielane jest w formie jednorazowej, zryczałtowanej płatności. Oznacza to, że celem otrzymanych środków finansowych będzie rekompensata kosztów wykonania zalesienia. Wysokość wsparcia waha się od 8307 zł/ha do 12707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, gruntu, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnejDodatkowe pieniądze można także uzyskać na ogrodzenie terenu czy zabezpieczenie drzew.

Wnioski należy składać do końca lipca w biurach regionalnych ARiMR. Do wniosku należy dołączyć plan zalesienia, sporządzony przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. Po zalesieniu gruntów rolnicy mogą wnioskować o premię pielęgnacyjną (wypłacaną przez 5 lat) i premię zalesieniową (wypłacaną przez 12 lat).

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *