W gminie Zławieś Wielka trwa nabór wniosków na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Łukasz Piecyk

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka mogą wnioskować o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Trzeba się jednak spieszyć, bo udzielonych zostanie tylko 15 dotacji w kwocie 2 tys. zł. Decydująca będzie kolejność składanych wniosków.

Nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka rozpoczął się 6 lipca i potrwa do wyczerpania środków. Dotacje przyznawane będą na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka z 17 czerwca 2020 r. Przyznanych zostanie 15 dotacji o wartości 2 tys. zł każda. Dotacja przyznawana będzie w formie refundacji poniesionych kosztów na zakup i montaż oczyszczalni wraz z niezbędnym osprzętem. Możliwe jest także otrzymanie dotacji na planowaną inwestycję. Ważne założenie jest takie, że musi to być nowo powstała oczyszczalnia, zakupiona nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. i nie później niż 30 listopada 2020 r. Instalacja musi spełniać odpowiednie normy i posiadać certyfikat. Ścieki muszą pochodzić z gospodarstwa domowego lub rolnego i mogą być wprowadzane do ziemi tylko w granicach gruntu należącego do właściciela nieruchomości. Ilość ścieków nie może przekraczać 5 m3 na dobę.

REKLAMA

Wnioski mogą składać właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka. Nie mogą posiadać zaległości w uiszczaniu opłat i podatków na rzecz gminy. Stan prawny nieruchomości musi być uregulowany, co oznacza, że wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej do końca okresu trwałości projektu. We wniosku należy scharakteryzować nieruchomość, na terenie której znajduje się przydomowa oczyszczalnia, a także dołączyć niezbędne załączniki. Zaliczamy do nich potwierdzenie prawa własności (może być numer elektronicznej księgi wieczystej), kopię dokumentacji projektowej, mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków, kopię zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Toruniu, kopię pozwolenia wodnoprawnego oraz kartę katalogową oczyszczalni, potwierdzającą spełnienie norm.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisze stosowną umowę z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *