Plan rozwoju naszego województwa na konwencie powiatów

Box2 Wiadomości Województwo
fot. nadesłane

W grudniu powiat chełmiński pełnił funkcję gospodarza konwentu starostów. Na wydarzeniu dyskutowano o strategiach rozwoju województwa, działaniach proekologicznych, nowej perspektywie spójności i polityce terytorialnej. W poruszanych tematach nie zabrakło spraw bieżących. Miłym akcentem było otrzymanie specjalnego odznaczenia przez starostę Zdzisława Gamańskiego.

Konwent powiatów województwa kujawsko-pomorskiego odbył się 12 grudnia. Uczestniczyli w nim starostowie i prezydenci. Nie zabrakło także gości honorowych, którymi byli senator RP Ryszard Bober, wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski oraz wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Agnieszka Kłopotek. Przewodniczącym konwentu był starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i to właśnie on otworzył obrady. Konwent powiatów odbywa się cyklicznie co dwa, trzy miesiące – za każdym razem w innym powiecie. Tym razem funkcję gospodarza objął starosta Zdzisław Gamański. Przedstawił on gościom prezentację, dotyczącą struktury rozwoju i historii powiatu chełmińskiego.

REKLAMA

Pierwszym poruszanym tematem była perspektywa polityki społecznej na lata 2021-2027 z uwzględnieniem polityki terytorialnej. Prezentację, dotyczącą założeń nowej perspektywy, przedstawił Rafał Pietruceń, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich. Program przygotowywany jest w odniesieniu do wymagań unijnych. Prace nad nim rozpoczynają się od wyznaczenia głównych kierunków rozwoju przez marszałka województwa. Kolejny krok to konsultacje w poszczególnych powiatach, które mają na celu wypracowanie wspólnej strategii.

Następnym punktem konwentu było przedstawienie diagnoz i wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed naszym województwem. Prezentacja o rozpoczęciu prac nad strategią rozwoju województwa na lata 2021-2030 została przedstawiona przez Adama Stańczyka, dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, oraz Andrzeja Potoczka, zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. Ostatnim tematem głównych dyskusji stały się zagadnienia proekologiczne. Tomasz Zabrodzki, prezes fundacji GlobalECO, podsumował dotychczasowe działania. 

Na konwencie starostów nie zabrakło także panelu dyskusyjnego o sprawach bieżących, z którymi zmagają się obecnie samorządy powiatowe.

Rozmawialiśmy o problemie magazynowania odpadów niebezpiecznych, porzuconych na drodze przestępczej. To jest kłopot nie tylko na terenie naszego województwa, ale w całym kraju. Apelowaliśmy do rządu, aby nie zostawiał samorządów samych z tym problemem. Koszt utylizacji odpadów waha się od 1 mln zł do nawet 3 mln zł – tłumaczył Zdzisław Gamański, starosta chełmiński.

Starości dyskutowali także o potrzebie uproszczenia procedury usuwania z dróg niesprawnych pojazdów. Obecne przepisy nie umożliwiają szybkiego rozwiązywania problemów tego typu. Konsekwencją są rosnące koszty dla samorządów. W chwili obecnej cały proces pozbywania się nieużytkowanych aut wynosi nawet półtora roku. Został także podjęty temat zmian podatkowych i ich konsekwencji.

Ustawodawca obniża podatki – i dobrze. Ale dlaczego kosztami tych zmian obciążone są samorządy? – pytał starosta. – W powiecie chełmińskim wpływy do budżetu były w grudniu mniejsze o 140 tys. zł.

Poruszono także kwestię służby zdrowia. Zdzisław Gamański wyjaśniał, że dotacje rządowe dla szpitali starczają jedynie na pokrycie bieżących kosztów. Pojawia się zatem pytanie, co z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Starostwo stara się wspierać finansowo szpitale. Innej opcji nie ma, aby zabezpieczyć leczenie na jak najwyższym poziomie – zaznaczał Zdzisław Gamański.

Uczestnicy konwentu nie zapomnieli również o niedoszacowanej subwencji oświatowej. To jednak nie koniec podjętych kwestii. Na spotkaniu zostało także zaprezentowane stanowisko w sprawie konieczności obniżenia cen usług pocztowych. 

Poczta Polska jest monopolistą, a ceny usług rosną. Jesteśmy małym powiatem, a mimo tego na same opłaty pocztowe wydajemy ponad 100 tys. zł – tłumaczył starosta.

Część merytoryczna konwentu została uświetniona wyróżnieniem starosty chełmińskiego. Zdzisław Gamański otrzymał odznaczenie Związku Powiatów Polskich „Bene Meritus Powiatom” za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój samorządności polskich powiatów, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich. Starosta w samorządzie pracuje już od 20 lat, a w Związku Powiatów Polskich od 16 lat. Czynnie uczestniczy w posiedzeniach zarządu. ZPP doceniło aktywność społeczną starosty. Otrzymany medal dedykował on współpracownikom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *