Organizacje kulturalne z powiatu chełmińskiego otrzymały finansowe wsparcie

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixabay

Znamy już wyniki otwartego konkursu na realizację publicznych zadań kulturalnych na terenie powiatu chełmińskiego. Wystartowało łącznie dziewięć organizacji, a osiem z nich otrzymało dotację. Dla mieszkańców zostaną dzięki temu zorganizowane m.in. Święto Twierdzy Chełmno 2020, przegląd zespołów wokalnych czy rajd pieszy.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 w powiecie chełmińskim został ogłoszony w połowie lutego. Starostwo Powiatowe na realizację zadań kulturalnych przeznaczyło w bieżącym roku 20 tys. zł do podziału między zwycięzcami konkursu. Mogły do niego stanąć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. Dotacja nie mogła przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Jej przeznaczenie zostało określone jako m.in. organizacja imprez kulturalnych, sprzyjających rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej na terenie powiatu chełmińskiego. To jednak nie wszystkie możliwości wydatkowania. W grę wchodziło także finansowanie udziału w festiwalach i konkursach na terenie Polski i poza jej granicami, prowadzenie działań związanych z ochroną dóbr kultury, a także organizacja wydarzeń upowszechniających historię powiatu chełmińskiego.

REKLAMA

Konkurs został rozstrzygnięty 8 lipca uchwałą Zarządu Powiatu Chełmińskiego. Przystąpiło do niego dziewięć podmiotów, z których osiem uzyskało dotację. Wsparcia nie udzielono Fundacji Nowoczesny Konin na realizację warsztatów dla dzieci związanych z zabytkami sakralnymi powiatu chełmińskiego. Najwyższa kwota dotacji – 5 tys. zł – przypadła w udziale Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Hufiec ZHP Chełmża na realizację zadania „Śladami polskości Chełmna”. Z kolei najmniejsze fundusze, bo zaledwie 900 zł, przyznano na zadanie „Chełmno-Kamera-Akcja”, zgłoszone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno. Dotację otrzymało również Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis” na organizację obozu szkoleniowego, a także Fundacja Twierdza Chełmno na zorganizowanie Święta Twierdzy Chełmno 2020. Ciekawe zadanie realizować będzie Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce. Planuje ono organizację warsztatów, wykładów i spektaklu, dotyczących obrzędowości związanej z ciążą i porodem na ziemi chełmińskiej. Natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław zorganizuje przegląd zespołów wokalnych. Dotacje pozwolą także zorganizować V Rajd Pieszy „Fortyfikacje Twierdzy Chełmno”.

Wszystkie zadania, które uzyskały powiatowe wsparcie, muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2020 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *