Kontakt

Poza Toruń, 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41,
87-100 Toruń

Redakcja: redakcja@pozatorun.pl, tel. 733 842 795

Radosław Rzeszotek – redaktor naczelny 
prezes@fundacja-medium.pl

Łukasz Piecyk – sekretarz redakcji 
l.piecyk@pozatorun.pl

Wojciech Giedrys – dziennikarz 
w.giedrys@pozatorun.pl

Michał Ciechowski – dziennikarz 
m.ciechowski@pozatorun.pl

Robert Kamiński – dziennikarz 
r.kaminski@pozatorun.pl

Anna Zglińska – dziennikarz 
a.zglinska@pozatorun.pl

Kinga Baranowska – edytor, działalność wydawnicza 
k.baranowska@fundacja-medium.pl

 

Dział handlowy: reklama@tylkotorun.pl

 Anna Lewandowska – specjalista ds. obsługi klienta
a.lewandowska@pozatorun.pl
tel. 535 405 385

Justyna Tobolska – specjalista ds. obsługi klienta
tel. 603 285 530

Karol Przybylski – specjalista ds. obsługi klienta
tel. 665 169 292

Małgorzata Kramarz – specjalista ds. obsługi klienta
tel. 607 908 607

Paweł Skraba – specjalista ds. obsługi klienta
tel. 661 903 202